Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Vrána obecná černá (Corvus corone corone)

Středně velký pták, který dorůstá délky 44-51 cm, rozpětí 84-100 cm a váhy 325-580 g. Má silný zašpičatělý zobák a poměrně krátký ocas s mírně okrouhlou špičkou. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Celý pták je černý, vrch těla s kovovým leskem. Jedná se o poddruh vrány obecné (Corvus corone Linnaeus, 1758).

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Obývá otevřenou krajinu s poli, loukami, lesy a vodou od nížin po horní hranici lesa.

Rozšíření: Poddruh vrána obecná černá má disjunktní rozšíření. Jedna část celkového areálu se rozkládá v západní Evropě a druhá část přibližně od střední Asie na východ. Českou republikou prochází hybridní zóna vrány obecné černé a vrány obecné šedé, přičemž vrána obecná černá se převážně vyskytuje na západ od této hranice, tedy v západní části republiky.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Corvus_corone

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8985/