Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos Bechstein, 1802)

Pták podobný strakapoudu velkému (Dendrocopos major), ale celé temeno za bělavým čelem je červené. Dorůstá délky 25-28 cm a váhy 105-115 g. Dolní část hřbetu a kostřec jsou bílé. Bílý pruh po stranách hlavy a krku není rozdělen příčnými černými páskami. Na lopatkách nemá velkou bílou skvrnu, ale bíle skvrněné svrchní krovky křídelní vytvářejí příčné bílé pásky. Spodina těla je tmavě podélně čárkovaná, červená barva dolní části břicha přechází pozvolna do žlutavě bílé barvy prsou.

Fotografie převzata z Šťastný et al. (2006).

Ekologie: Obývá listnaté nebo smíšené lesy, u nás hlavně bučiny. Preferuje porosty se suchými nebo trouchnivými stromy.

Rozšíření: Druh s palearktickým rozšířením. Vyskytuje se ve střední a jižní Evropě v lesích s dominantním habrem, dubem a bukem a v severní a východní Evropě, kde dominují bříza a osika. V Asii zasahuje širokým pruhem až na Kamčatku a do Japonska. V Pyrenejích, Abruzách a na Balkáně a také v jižní Číně žijí izolované populace v refugiích z dob ledových.  U nás se vyskytuje ve východní části republiky - v Beskydech a v Bílých Karpatech.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

Map převzata z http://commons.wikimedia.org/.

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrocopos_leucotos_distr.png

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8797/