Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius Linnaeus, 1758)

Druh podobný strakapoudovi velkému (Dendrocopos major), ale je trochu menší. Dorůstá 20 - 22 cm a váhy 52-80 g. Svrchu je převážně černý s bílými pruhy na křídlech, má světlé břicho a líce, červené temeno a opeření na spodních ocasních krovkách a tmavé pruhy na bocích.

Fotografie převzata z Šťastný et al. (2006).

Ekologie: Hnízdí ve stromových dutinách v listnatých, méně často smíšených lesích v nížinách a pahorkatinách, nejhojnější je v lužních lesích s dubem a v teplých doubravách.

Rozšíření: Evropský druh, chybí však na jihozápadě (izolovaná populace je v Kantabrijských pohořích na severu Pyrenejského poloostrova), britských ostrovech, v Dánsku, Skandinávii a na severovýchodě. Areál dále pokračuje do Malé Asie, Zakavkazí, Íránu a Iráku.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8796/