Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Strakapoud jižní

(Dendrocopos syriacus Hemprich & Ehrenberg, 1833)

Pták s černobílým zbarvením, na rozdíl od strakapouda velkého (Dendrocopos major) má mezi okem a lícemi jednu velkou bílou skvrnu. Na bocích těla má nevýrazné podélné tmavé skvrny. Samice nemá červenou pásku v týlu, jinak je zbarvena stejně.

Fotografie převzata z Šťastný et al (2006).

Ekologie: Hnízdí v dutinách stromů hlavně v zahradách, sadech, parcích a v menších listnatých lesích v nižších polohách.

Rozšíření: Areál je malý, omezený jen na střední a jihovýchodní Evropu. Rozkládá se od jižního Polska a východního Rakouska do Řecka, na Ukrajinu a do Turecka a jihozápadní Asie.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

Mapa převzata z http://commons.wikimedia.org/.

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Dendrocopos_syriacus

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8795/