Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Ropucha krátkonohá (Epidalea calamita Laurenti, 1768)

Žába se zavalitým tělem a délkou do 8 cm, samci jsou menší. Má zřetelné příušní žlázy, ale menší než u ostatních našich ropuch. Nápadně krátké jsou její zadní končetiny. Zbarvení hřbetní strany variabilní, šedavé, hnědavé až zelenavé s nepravidelnými skvrnami či mramorováním. Dobře se pozná podle žlutobílého nebo bílého proužku uprostřed hřbetu. Neskáče ale pohybuje se rychlým lezením.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Vyhledává nezarostlé nádrže, periodické tůně, pískovny, místa s písčitou a hlinitopísčitou půdou.

Rozšíření: Ropucha krátkonohá je rozšířena od Portugalska až do střední Evropy a jižního Švédska. Na východě zasahuje její areál až do Litvy.

Mapa zpracována podle Šandery (2010).

 

Zdroje:

ZWACH, I. (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing, Praha. 496 s. ISBN 9788024725093

ŘEHÁK, Z. & DUNGEL, J. (2005): Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 181 s. ISBN 8020012826.

ŠANDERA, M. (2010): Mapa rozšíření Epidalea calamita v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 30.11.2010. Dostupné na: <http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id79/>

http://commons.wikimedia.org/wiki/Bufo_calamita

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id323/