Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Ježek východní (Erinaceus concolor Linnaeus, 1758)

Hmyzožravec dorůstající délky 17-18.5 cm a váhy 240-1200g. Bodliny jsou nepravidelně pruhované či  jednobarevné, směřující do stran. Spodina těla je obvykle tmavohnědá s bílou skvrnou na hrdle a na prsou. Hlava je světlá, u mladých jedinců naopak velmi tmavá.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Vyhledává sušší a teplejší stanoviště, křovinaté meze a stráně, sady a zahrady.

Rozšíření: Jeho areál se rozkládá převážně ve východní a jihovýchodní Evropě a v Malé Asii. Západní hranice probíhá Rakouskem, Českou republikou a Polskem. Na východě zasahuje ke Kaspickému moři a na nejzápadnější Sibiř. 

Mapa zpracována podle Anděry (2010).

 

Zdroje:

DUNGEL, J. & GAISLER, J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 150 s. ISBN 8020010262.

ANDĚRA, M. (2010): Mapa rozšíření Erinaceus concolor v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 30.11.2010. Dostupné na: <http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id3/>

http://commons.wikimedia.org/wiki/Erinaceus_concolor

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id20495/