Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis Temminck)

Pták o něco menší než vrabec dorůstající délky 12-13,5 cm a váhy 10-17 g. Zbarvení je černobílé. Spodek těla je bílý, hlava a křídla jsou kontrastně černá. Na křídlech má bílý proužek. Samec má ve svatebním šatě bílý proužek v týlu hlavy a bílý kostřec.

Fotografie převzata z Šťastný et al. (2006).

Ekologie: Hnízdí především v nižších polohách ve starších listnatých a smíšených lesích, v parcích, zahradách, na hrázích rybníků se starými doupnými stromy. 

Rozšíření: Lejsek bělokrký je rozšířen zejména ve střední a východní Evropě, od východní Francie a jižního Německa na východ až do Ukrajiny a jihozápadního Ruska.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8934/