Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Křivka obecná (Loxia curvirostra Linnaeus, 1758)

Pták větší než vrabec. Dorůstá délky 15-17 cm a váhy 30-58 g. Má poměrně velkou hlavu a nápadný překřížený zobák. Samec je cihlově červený, samice olivově hnědá se žlutým kostřecem.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Křivka obecná úzce spjata s jehličnatými porosty, a to zejména těmi, kde převládá smrk ztepilý. Akceptuje však i modřín, borovici lesní, ale i borovici sitku a douglasku. Na horách zasahuje svým rozšířením až do subalpínského pásma s porosty kleče.

Rozšíření: Areál zahrnuje značnou část Evropy, Asie a Severní Ameriky, zasahuje i na severozápad Afriky. Dá se říci, že kopíruje rozšíření jehličnatých stromů.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id9014/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Loxia_curvirostra