Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Svalík obecný (Luscinia megarhynchos Brehm, 1831)

Pták velikosti vrabce, dorůstá délky 15-16,5 cm a váhy 16-27,5 g. Je velmi štíhlý, celkově shora temněji, vespod světleji hnědý, ocas je rezavě hnědý. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Preferuje listnaté lesy nebo pruhy křovin a stromů s podrostem v otevřené krajině, místy i staré hřbitovy a zahrady v nižších polohách.

Rozšíření: Hnízdí v západní Evropě a severozápadní Africe a přes střední Evropu až do Malé a Střední Asie.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Luscinia_megarhynchos

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8867/