Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Užovka podplamatá (Natrix tessellata Laurenti, 1768)

Had dorůstající obvykle 80-100 cm, vzácně až 150 cm délky. Má výrazně trojúhelníkovou hlavu a kýlnaté šupiny. Zbarvení je je šedohnědé, červenohnědé až olivové, s množstvím žlutých a černých skvrn na hřbetě.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Výrazně teplomilný had, který preferuje pomalu tekoucí řeky s mělkými břehy. U nás často vázána na výslunná stanoviště v blízkosti vody v zaříznutých říčních údolích.

Rozšíření: Užovka podplamatá je rozšířena v jihovýchodní Evropě, v Turecku, Sýrii, Egyptě, v jižním Rusku, ve střední Asii a v jižní Číně.

Mapa zpracována podle Šandery (2010).

 

Zdroje:

ZWACH, I. (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing, Praha. 496 s. ISBN 9788024725093

MIKÁTOVÁ, B., VLAŠÍN, M. & ZAVADIL, V. eds. (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice. AOPK, Brno – Praha, 257 pp.

ŘEHÁK, Z. & DUNGEL, J. (2005): Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 181 s. ISBN 8020012826.

ŠANDERA, M. (2010): Mapa rozšíření Natrix tessellata v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 30.11.2010. Dostupné na: <http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id111/>

http://commons.wikimedia.org/wiki/Natrix_tessellata

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id369/