Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 1758)

Pták velký asi jako hrdlička, dorůstá délky 32-35 cm, rozpětí křídel 49-53 cm a váhy 130-300 g. Charakteristický je silný a poměrně dlouhý zobák. Má tmavě hnědé zbarvení s bílými kapkovitými skvrnami. Spodní ocasní krovky a konec ocasu jsou bílé.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: V Evropě typický druh horských smrčin, v kulturních smrčinách se může šířit i do nižších poloh.

Rozšíření: Druh severského jehličnatého lesa - má boreomontánní typ rozšíření. V Evropě má nesouvislé rozšíření, soustřeďuje se hlavně na Alpy, karpatský oblouk a Rodopy. V Asii zasahuje na východě až po Kamčatku a Japonsko.

V Červeném seznamu ČR je v kategorii VU - zranitelný druh.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

Mapa převzata z http://commons.wikimedia.org/.

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Nucifraga_caryocatactes

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8979/