Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Žluva hajní (Oriolus oriolus Linnaeus, 1758)

Pták velikosti kosa, dorůstá délky 22-25 cm a váhy 50-85 g. Samec má výrazné žluté zbarvení těla s černými křídly. Ruční letky mají bílé vnější lemy. Rýdovací pera jsou černá se žlutým koncovým lemem. Samice je vybarvena nenápadně, její tělo je na hřbetě olivově zelené, spodina těla je šedá s podélnými proužky.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Žluva hajní vyhledává listnaté lesy v nízkých a středních polohách. Často se vyskytuje také v zahradách, parcích apod. Akceptuje nanejvýše smíšené lesy, jehličnatým se vyhýbá.

Rozšíření: Severní hranice hnízdního areálu žluvy hajní v Evropě vede severním Dánskem, jižním Švédskem, jihovýchodním Finskem, jižní Karélií a dále na východ rozšíření pokračuje až po jihozápadní Sibiř a Indii. Obývá také severní Afriku a Malou Asii.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

Mapa převzata z http://en.wikimedia.org/.

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8966/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Oriolus_oriolus

http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Oriole