Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Sýkora parukářka (Parus cristatus Linnaeus, 1758)

Pěvec o něco menší než vrabec, dorůstá 12-13 cm, v rozpětí křídel měří 17-20 cm a váží 10-13 g. Sýkora parukářka je charakteristická svou trojhrannou černobíle "šupinkatou" chocholkou. Na jinak bílé hlavě je za okem černá skvrna podkovovitého tvaru. Černá barva se uplatňuje i na bradě a hrdle. Svrchní strana těla počínaje záhlavím je narezavěle hnědá, spodek bělavě šedý, na bocích s okrovým nádechem.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Sýkora parukářka je úzce vázána na starší jehličnaté lesy, hlavně smrkové a borové. Smíšené lesy akceptuje pouze pokud převažují jehličnany. Pouze na Pyrenejském poloostrově hnízdí i v porostech korkových dubů a buků.

Rozšíření: Naprostá většina areálu leží v Evropě. Nevyskytuje se jen na severu Skandinávského poloostrova, ve větší části Velké Británie a na Apeninském poloostrově. Do Asie zasahuje jen zcela nepatrně.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8946/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Parus_cristatus