Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Ropucha zelená (Pseudepidalea viridis Laurenti, 1768)

Žába se zavalitým tělem a nápadnými příušními žlázami dorůstající délky do 9 cm. Je charakteristická svým zbarvením, které tvoří na hřbetní straně zelenavé skvrny na světlém podkladu občas i červenavými skvrnkami.

Ekologie: Vyhledává osluněné nádrže, větší kaluže, rumiště, zahrady, lokality stepního a lesostepního charakteru. Vyhýbá se chladnějším a horským oblastem. Objevuje se nejčastěji v polohách do 450 m n. m.

Rozšíření: Střední, jižní a východní Evropa až po Kazachstán. V ČR v nižších polohách.

Mapa zpracována podle Šandery (2010).

 

Zdroje:

ZWACH, I. (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing, Praha. 496 s. ISBN 9788024725093

ŘEHÁK, Z. & DUNGEL, J. (2005): Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 181 s. ISBN 8020012826.

ŠANDERA, M. (2010): Mapa rozšíření Pseudepidalea viridis v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 03.12.2010. Dostupné na: <http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id80/>

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id324/