Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kos horský (Turdus torquatus Linnaeus, 1758)

Pták velký jako kos černý (Turdus merula) dorůstající délky 24-27 cm a hmotnosti 85-138 g. Samec černý, na svrchní straně křídel šedý, pera na spodní straně těla mají světlé lemy. Charakteristická je nápadná bílá skvrna na hrudi ve tvaru půlměsíce. Samice je tmavě hnědá se světle hnědým hrdelním štítem.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Hnízdí v horských a podhorských jehličnatých lesích a v pásmu kleče a to zejména při okrajích v sousedství s loukami, pasekami apod. Typický pták horní hranice lesa.

Rozšíření: Kos horský má v Evropě, která tvoří více než 95% jeho hnízdního areálu mozaikovité rozšíření. Obývá většinu evropských pohoří, od Skandinávie po Pyreneje, Alpy, Balkán a Malou Asii, na západě až do Irska. V Evropě je tažný se zimovišti hlavně v saharském Atlasu a méně ve středomoří.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8882/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Turdus_torquatus