Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Statistika a pravděpodobnost

Výuková publikace je tvořena třemi základními kapitolami, které se věnují popisné statistice, vybraným pravděpodobnostním rozložením a číselným charakteristikám diskrétních náhodných veličin. Každá kapitola má teoretickou část a praktickou část. Praktická část obsahuje řešené příklady. Řešení je vždy provedeno dvěma způsoby: klasicky a s použitím systému STATISTICA. Postupy v systému STATISTICA jsou prezentovány formou tutoriálů a videotutoriálů.

Rozcestník

Popisná statistika

Pravděpodobnostní rozdělení

Diskrétní rozdělení

Spojité rozdělení

Diskrétní náhodná veličina

Náhodná veličina

Limitní vlastnosti náhodných veličin

Ke stažení

Autorky publikace

RNDr. Marie Budíková, Dr. RNDr. Marie Budíková, Dr.
Ústav matematiky a statistiky - Přírodovědecká fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Monika Kroupová Mgr. Monika Kroupová
Přírodovědecká fakulta MU

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Bc. Jitka Šályová Bc. Jitka Šályová
Přírodovědecká fakulta MU

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Bc. Lenka Roštárová Bc. Lenka Roštárová
Přírodovědecká fakulta MU

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)

Tiráž

Statistika a pravděpodobnost

Multimediální elektronický výukový materiál

Budíková, Marie | Kroupová, Monika (autentizováno) | Šályová, Jitka (autentizováno) | Roštárová, Lenka (autentizováno)

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2016

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 2010–2016

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8205-2
ISBN 978-80-210-8206-9 (online : ePub)

© 2016 Masarykova univerzita

RNDr. Marie Budíková, Dr. a kol. |
ÚMS, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2016

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041