Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Metody studia diverzity půdních mikrobiálních společenstev

Mikroorganismy hrají nezastupitelnou roli v životě lidské společnosti. Jsou využívány v potravinářství, humánní i veterinární medicíně i v nejrůznějších průmyslových aplikacích a také většina moderních biotechnologií je založena na mikrobiologických základech. Kromě této pozitivní role způsobují mikrobi lidstvu i mnoho komplikací, ať už ve formě patogenů živočichů i rostlin, či původců nejrůznějších ztrát (kažení potravin, koroze materiálů a podobně). V první řadě jsou ale mikrobi nepostradatelnou součástí všech ekosystémů. Jsou zodpovědní za koloběh prvků v přírodě a podílejí se na mnoha významných procesech v terestriálních i akvatických ekosystémech. Jsou zdroji živin v základně všech potravinových řetězců. Rozsáhlé degradační schopnosti mikrobů jsou ve stále větší míře využívány při bioremediacích pro odstraňování nejrůznějších polutantů. I pouhá biomasa mikroorganismů na Zemi je – i přes jejich mikroskopické rozměry – úctyhodná. Podle některých odhadů tvoří víc jak třetinu celkové biomasy na Zemi (Whitman et al., 1998). Značná část této biomasy se nachází v terestriálních ekosystémech, především v půdě (Tab. 1-1), která představuje základní prostředí zabezpečující produkci naprosté většiny suchozemské organické hmoty a nepřímo také akvatické organické hmoty. (zobrazit více)


Ke stažení


Autor publikace

Ing. Martin Krsek, CSc. Ing. Martin Krsek, CSc.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce, Přírodovědecká fakulta MU

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Metody studia diverzity půdních mikrobiálních společenstev

Multimediální elektronický výukový materiál

Krsek, Martin

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2014

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2014

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-7673-0

© 2014 Masarykova univerzita

Ing. Martin Krsek, CSc. |
ÚEB Biol, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041