Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Seznam ikonek

Pomocí rychlé navigace se dostanete k vybrané ikonce…

rozměr
128x128
rozměr
64x64
rozměr
32x32
význam
ikonky
Studijní text, ikonka 128x128 Studijní text, ikonka 64x64 Studijní text, ikonka 32x32 Studijní text

Ikonka uvozuje primární studijní materiál nebo odkaz na něj.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Výjimka/Upozornění, ikonka 128x128 Výjimka/Upozornění, ikonka 64x64 Výjimka/Upozornění, ikonka 32x32 Výjimka/upozornění

Ikonka zvýrazňuje odchylku od nějakého pravidla, tvrzení, ustanovení apod.; případně má zdůraznit obzvláště důležitou informaci

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Slovní zásoba, ikonka 128x128 Slovní zásoba, ikonka 64x64 Slovní zásoba, ikonka 32x32 Slovní zásoba

Ikonka odkazuje na základní terminologii předmětu a na používanou slovní zásobu.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Ukončení předmětu, ikonka 128x128 Ukončení předmětu, ikonka 64x64 Ukončení předmětu, ikonka 32x32 Ukončení předmětu

Ikonka se používá u informací vztahujících se k zakončení předmětu tj. např. informace o průběhu závěrečné zkoušky, podmínkách k udělení zápočtu a podobně.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Domácí úloha, ikonka 128x128 Domácí úloha, ikonka 64x64 Domácí úloha, ikonka 32x32 Domácí úloha

Ikonka popisuje činnost, kterou se má student zabývat mimo samotnou prezenční výuku.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Čas, ikonka 128x128 Čas, ikonka 64x64 Čas, ikonka 32x32 Čas

Ikonka má za cíl zvýraznit časové vymezení, ve kterém má student vykonat určitou činnost.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Zopakujte si, ikonka 128x128 Zopakujte si, ikonka 64x64 Zopakujte si, ikonka 32x32 Zopakujte si

Ikonka se používá při odkazu na cvičení/témata sloužící k ověření toho, zda student dostatečně danou látku pochopil, je také možné ji používat při opakovaném uvedení důležitých pojmů.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Písemná úloha, ikonka 128x128 Písemná úloha, ikonka 64x64 Písemná úloha, ikonka 32x32 Písemná úloha

Ikonka slouží k označení písemných prací, které mají studenti vypracovat.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Konverzační téma, ikonka 128x128 Konverzační téma, ikonka 64x64 Konverzační téma, ikonka 32x32 Konverzační téma

Ikonka se používá u témat, která slouží jako podněty k diskusi.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Literatura, ikonka 128x128 Literatura, ikonka 64x64 Literatura, ikonka 32x32 Literatura

Ikonka vymezuje používanou anebo doporučovanou literaturu.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Informace o předmětu, ikonka 128x128 Informace o předmětu, ikonka 64x64 Informace o předmětu, ikonka 32x32 Informace o předmětu

Ikonka se používá u obecných informací o předmětu, průběhu a způsobu výuky apod.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Cíle, ikonka 128x128 Cíle, ikonka 64x64 Cíle, ikonka 32x32 Cíle

Ikonka zdůrazňuje základní cíle, ke kterým by mělo studium daného tématu/předmětu směřovat anebo základní obsah daného tématu/předmětu.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Testy, odpovědníky, ikonka 128x128 Testy, odpovědníky, ikonka 64x64 Testy, odpovědníky, ikonka 32x32 Testy, odpovědníky

Ikonka se používá u procvičovacích testů a u odkazů na ně.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Anekdoty, hádanky, zábava, ikonka 128x128 Anekdoty, hádanky, zábava, ikonka 64x64 Anekdoty, hádanky, zábava, ikonka 32x32 Anekdoty, hádanky, zábava

Ikonka zahrnuje široké spektrum materiálů, které slouží k ozvláštnění výuky.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
K zamyšlení, ikonka 128x128 K zamyšlení, ikonka 64x64 K zamyšlení, ikonka 32x32 K zamyšlení

Ikonka zvýrazňuje podnět k samostatné úvaze.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Příklad, ikonka 128x128 Příklad, ikonka 64x64 Příklad, ikonka 32x32 Příklad

Ikonka se používá u aplikovaného použití dané teorie.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Definice, ikonka 128x128 Definice, ikonka 64x64 Definice, ikonka 32x32 Definice

Ikonka zvýrazňuje základní poučky daného tématu/oboru.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Citace, ikonka 128x128 Citace, ikonka 64x64 Citace, ikonka 32x32 Citace

Ikonka uvozuje citace z literatury.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Poslechy, ikonka 128x128 Poslechy, ikonka 64x64 Poslechy, ikonka 32x32 Poslechy

Ikonka uvozuje audio soubory určené k poslechu anebo odkazy na ně.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Tisk, ikonka 128x128 Tisk, ikonka 64x64 Tisk, ikonka 32x32 Tisk

Ikonka slouží ke zvýraznění materiálů, které si mají studenti vytisknout a přinést do výuky.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Video, ikonka 128x128 Video, ikonka 64x64 Video, ikonka 32x32 Video

Ikonka uvozuje videosoubory
nebo odkazy na ně.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Řešení, ikonka 128x128 Řešení, ikonka 64x64 Řešení, ikonka 32x32 Řešení

Ikonka odkazuje na řešení daného úkolu nebo na nápovědu na jeho vyřešení.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Kontakt, ikonka 128x128 Kontakt, ikonka 64x64 Kontakt, ikonka 32x32 Kontakt

Uvozuje kontaktní informace na učitele předmětu anebo další osoby a instituce.

stáhnout stáhnout stáhnout Tip: ikonku uložíte kliknutím právým tlačítkem
na odkaz "stáhnout" a volbou "Uložit jako…"
Autoři elektronické publikace |
CVT, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Servisního střediska
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.