V každém řádku doplňte správné tvary sloves:
           minulý čas  příčestí minulé
buy       :t1___________ :t2____________
pay       :t3___________ :t4____________
catch      :t5___________ :t6____________
kill      :t7___________ :t8____________
:t1=bought:t2=bought:t3=paid:t4=paid:t5=catched:t6=catched:t7=killed:t8=killed ok -- V každém řádku doplňte nějaké povídání
           první             druhé    třetí
buy       :t1_______________________________ :t2______________ :t9_____________
pay       :t3_______________________________ :t4______________ :t10_____________
catch      :t5_______________________________ :t6______________ :t11_____________
kill      :t7_______________________________ :t8______________ :t12_____________
:t1=bought:t2=bought:t3=paid:t4=paid:t5=catched:t6=catched:t7=killed:t8=killed:t9=m:t10=m:t11=m:t12=m ok