Upozornění

Pravděpodobně používáte nepodporovaný internetový prohlížeč, což může mít za následek nefunkčnost nástroje, či chyby ve výstupech.

Doporučujeme použít aktuální verzi prohlížeče Mozilla FireFox, nebo Google Chrome.

Extraktor – Extrakce odpovědí z Odpovědníků IS MU

Nástroj pro extrakci odpovědí slouží k přehledu odpovědí studentů. Jedná se o nástavbu oficiálních nástrojů pro práci s Odpovědníky v IS MU vytvořený Servisním střediskem pro e-learning na MU, Vývojový tým IS MU nenese za jeho provoz odpovědnost.

Upozornění: Nástroj na standardních vstupech funguje správně, v případě složitých a nestandardních definic otázek se však může stát, že zobrazované výsledky nebudou správné.

zavřít

Do textového pole vložte odkaz/-y na odpovědníky (.qref), u kterých chcete vypsat odpovědi.

Pokud zadáváte více odkazů, vložte každý na vlastní řádek.logolink OP VK, CZ.1.07/2.2.00/28.0041