Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – designový prvek

Open space konference o e-learningu IS MU


Vážení kolegové, vážené kolegyně,

rádi bychom Vás jménem doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, pozvali na Open space konferenci o e-learningu IS MU.


Přijďte se inspirovat nejnovějšími technologiemi využívanými ve výuce, okoukat díla svých kolegů, osahat si e-learningové nástroje IS MU nebo si jen nezávazně popovídat u kávy. Formát „open space“ Vám umožní zastavit se u těch stanovišť, která Vás zaujmou a neztrácet čas s tím, co v IS MU znáte nebo používáte.

Na konferenci se Vám v paralelním bloku také představí Vaši kolegové, kteří aktivně používají e-learning ve výuce, využívají služeb servisního střediska, publikují na Elportále a představí Vám zajímavé využití e-learningových agend v IS MU. Užitečné budou také odpovědi právníků RMU na frekventované otázky ohledně autorského zákona v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Dále se dozvíte doporučované postupy při kontrole podobností seminárních a závěrečných prací (odhalování plagiátů v IS MU).

Nebo Vás více oslovuje praktický workshop? Jeho náplní bude kromě výuky tvorby prezentací v aplikaci MS PowerPoint také zaškolení v libovolné aplikaci v IS MU.

Přijďte a poznejte zajímavé e-learningové agendy na jednotlivých stanovištích a konzultujte s našimi e-techniky a s-techniky. Vaše výuka bude díky prvkům e-learningu pro studenty efektivnější, atraktivnější a pro Vás se stane pohodlnější. Při občerstvení můžete prodiskutovat Vaše otázky, postřehy nebo si vyměnit zkušenosti a navzájem se tak obohatit.Termín konání Čtvrtek 15. září 2011
Místo konání Pavilon A9, Univerzitní kampus Bohunice, Brno
Přijďte v libovolný čas od 8:30 k informačnímu stánku na 2. poschodí

Přihlášení

Přihlášení je ZDARMA a slouží k lepšímu naplánování potřebných kapacit k hlavnímu i doprovodnému programu konference.

Přihlásit se přes Obchodní centrum MU

Tematická stanoviště
8:30–13:00 Prezentační a konzultační stánky budou otevřeny po celou dobu konference.
Multimédia
 • Přijďte objevit sílu multimédií v oblasti elektronické podpory výuky,
 • zjistěte, co všechno je možné realizovat,
 • nechte se inspirovat multimediálními studijními materiály Vašich kolegů,
 • zkonzultujte potenciál Vašich výukových materiálů s odborníky,
 • případně se rovnou domluvte na realizaci Vašich nápadů.
Pracovníci servisního střediska jsou připraveni Vám pomoci jak s drobností, přes kompletní inovaci studijních materiálů, až po neobvyklé inovativní elektronické studijní pomůcky.
Interaktivní osnovy Interaktivní osnova je základní e-learningovou aplikací v předmětu v IS MU.
(Záznamník učitele – Studijní materiály – Interaktivní osnovy)

Nevyužíváte ji, ale
 • máte zájem lépe organizovat Vaše výukové materiály?
 • přejete si mít informace o výuce na jednom místě?
 • rádi byste propojili více e-learnigových aplikací tak, aby k nim mohli studenti přistupovat z jednoho místa?
 • chcete se naučit něco nového a zároveň nemáte čas se proklikávat nápovědou?
Využíváte interaktivní osnovy, ale přemýšlíte, …
 • jak je vylepšit?
 • jak je obohatit o další prvky?
 • hledáte zajímavé nápady pro vlastní tvorbu?
Pak se přijďte dozvědět více. E-technici Vám poradí jak s tvorbou interaktivní osnovy, tak i s jejím vylepšením a navíc přidají pár tipů a užitečných rad z vlastních zkušeností.
Odpovědníky Znáte odpovědníky v IS MU?
Víte, jak si ušetřit práci se zkoušením?
Umíte využít všechna nastavení vhodné pro procvičování?
To a ještě mnohem více se dozvíte na stanovišti věnované odpovědníkům. Probereme úplné základy stejně jako pokročilá nastavení a mnohonásobné otázky.

Můžete například zjistit:
 • jak vytvořit jednoduchý odpovědník,
 • jaké typy otázek lze v odpovědníku použít,
 • jak si pohrát s bodováním,
 • jak nastavit odpovědník na ostrý test,
 • jak vytvořit anketu (třeba anonymní),
 • jak zjistit úspěšnost otázek,
 • jak připravit vhodné procvičování,
 • co všechno můžete do odpovědníku vložit.
Vyberte si téma, které Vás zajímá, anebo se jen přijďte inspirovat.
Zkoušení skenováním Skenovaní testů, to je:
 • úspora Vašeho času, který strávíte opravováním
 • absence možných chyb při ručním opravování
 • možnost vygenerovat pro každého studenta unikátní test
 • možnost hned zavést výsledky do poznámkových bloků
A přitom je to tak jednoduché! Přijďte a my Vám rádi pomůžeme!
Program prezentací
První blok
9:00–10:00
Úvodní slovo prorektorky prof. RNDr. Ivany Černé, CSc.
Mgr. Jiří Kratochvíl – Tvorba publikace Metodika tvorby bibliografických citací
PhDr. Jiří Vacek, CSc. – E-learningová podpora prezentačních dovedností studentů
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. – Státní závěrečná zkouška pomocí počítačů
Přestávka s občerstvením
Druhý blok
10:30–11:30
Mgr. Jana Klimentová – Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce
Mgr. Ľuboš Lunter – Odhalování plagiátů v seminárních a závěrečných pracích
Přestávka s občerstvením
Třetí blok
12:00–13:00
Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova – Stipendijní podpora e-learningu na FF MU
Mgr. Kateřina Drábková – Publikování na Elportále MU
Mgr. Jaroslav Pavliňák, Mgr. Kateřina Drábková – Skenování přijímacích testů do navazujícího magisterského studia oboru Veřejné správy na PrF
Program workshopu
8:30–9:30 Individuální zaškolení v libovolné aplikaci IS MU
9:30–10:00 Dril – tvorba učebnic pro efektivní memorování
 • seznámení se s funkcemi a s využitím aplikace
 • vytvoření Drilové učebnice
 • vytvoření jednotlivých lekcí a import kartiček
10:00–11:30 Microsoft PowerPoint 2007 – základní práce s programem a jeho další možnosti
 • uživatelské rozhraní programu
 • vytvoření nové prezentace a její úprava
 • vkládání a úprava animací
 • vkládání multimediálních souborů
 • ukládání a tisk prezentací
11:30–12:30 Individuální zaškolení v libovolné aplikaci IS MU
12:30–13:00 Odevzdávárny – elektronický sběr studentských prací – nové zjednodušené rozhraní aplikace
 • seznámení se zjednodušeným rozhraním pro vytváření odevzdáváren
 • změny oproti předchozímu způsobu vytváření odevzdáváren
 • založení nové odevzdávány
 • úprava přístupových práv
 • propojení odevzdávárny s poznámkovým blokem
 

Anotace k prezentacím


První blok
 
Mgr. Jiří Kratochvíl

Tvorba publikace Metodika tvorby bibliografických citací

Mgr. Jiří Kratochvíl
Knihovna univerzitního kampusu MU

V září 2010 byla vydána elektronická publikace Metodika tvorby bibliografických citací, která shrnuje metody citování podle základních citačních stylů, základní pravidla publikační a citační etiky a postupy zjišťování scientometrických ukazatelů kvality odborných časopisů a publikační činnosti autora. V příspěvku bude popsán průběh přípravy publikace včetně ukázek autorských podkladů a výsledných výukových tutoriálů. Součástí příspěvku bude i shrnutí kladů a záporů přípravy publikace včetně jejího hodnocení odbornou veřejností.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
PhDr. Jiří Vacek, CSc.

E-learningová podpora prezentačních dovedností studentů

PhDr. Jiří Vacek, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě MU

Prezentace se zabývá využitím e-learningu ve výuce prezentačních dovedností studentů v rámci kurzu Angličtina pro sociální pedagogy. Nově zavedenými prvky ke zkvalitnění výuky bylo video nahrávání dílčích semestrálních úkolů studentů (inzerce volných míst na zvoleném pracovišti v Aj), umístění videonahrávek v ISu ve formě interaktivní osnovy a zpracování interaktivní žádosti o inzerované pozice formou příspěvku v Diskusním fóru v ISu. Rovněž i finální prezentace studentů žádajících o relevantní místo u zahraničního zaměstnavatele byly nahrávány a umístěny v Interaktivní osnově v ISu. Důležitým aspektem bylo, že videonahrávky v interaktivní osnově byly, díky zvolenému technickému řešení, zpřístupněné pouze studentům semináře a bylo znemožněno je stáhnout a dále rozšiřovat. V dalším kroku studenti online vyplnili odpovědník v IS MU, ve kterém měli za úkol bodově ohodnotit prezentace svých kolegů. Museli tak uplatnit kritický přístup při hodnocení prezentací svých kolegů a zároveň získali cennou zpětnou vazbu od svých spolužáků. Výsledky tohoto hodnocení byly zpřístupněny studentům opět jako součást interaktivní osnovy.

Zmiňovaná forma výuky byla součástí mediálního tréninku a byla studenty kladně hodnocena. Obdržené průměrné hodnocení z prezentace bylo součástí závěrečné známky z předmětu. Zvolené řešení umožnilo, že si studenti mohli zdokonalit své prezentační dovednosti a zároveň všestranně procvičit své jazykové znalosti.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
Přednášející není zatím znám

Státní závěrečná zkouška pomocí počítačů

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
proděkanka pro studium, Fakulta sociálních studií MU

Na Fakultě sociálních studií se nebojí použít Odpovědníky i pro takovou důležitou součást studia, jakou je státní závěrečná zkouška. Již několikátý rok studenti zakončují svoje studium v počítačových učebnách. Příspěvek ukáže výhody celého procesu, které přinesl přesun této agendy do elektronické podoby. Změnu si pochvalují nejen učitelé, ale i samotní studenti.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
Druhý blok
 
Mgr. Jana Klimentová

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce

Mgr. Jana Klimentová
Právní odbor – Rektorát MU

Otázky týkající se autorského zákona řeší právníci na Právním odboru RMU často. Elektronické podklady pro studium na vysoké škole jsou téměř nezbytností, a tak je problematika správného a zákonného používání části děl jiných autorů ve výuce neustále velmi aktuální.

V příspěvku zazní odpovědi na frekventované otázky z témat:

 • problematika stahování videa z internetu pro potřeby výuky,
 • odkazování nelegálních materiálů,
 • skenování a zpřístupňování textů a obrázků,
 • nejasnosti s Drilem,
 • co je a není dílo chráněné aut. zákonem,
 • licence Creative Commons – na co se zapomíná i doporučení a rady, jak správně postupovat, aby se vyučující nedostal do konfliktu s aut. zákonem.

V následné diskusi lze konzultovat aktuální případy.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
Mgr. Ľuboš Lunter

Odhalování plagiátů v seminárních a závěrečných pracích

Mgr. Ľuboš Lunter
Centrum výpočetní techniky, Fakulta informatiky MU

Informační systém Masarykovy univerzity nabízí učitelům funkci známou jako „Vejce vejci“, pomocí které lze kontrolovat na podobnosti domácí úkoly, seminární práce nebo práce závěrečné a odhalit tak potenciální plagiáty. Příspěvek jednak představí systém na odhalování plagiátů, jeho praktické využití učitelem MU a také představí tipy jak postupovat v případě pozitivních nálezů. Učitelé se na prezentaci dovědí např. vůči jakým dokumentům a ze kterých škol se práce porovnávají, jak zjistí víc informací o nalezeném podobném dokumentu, co přesně znamenají procenta podobnosti apod.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
Třetí blok
 
Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova

Stipendijní podpora e-learningu na FF MU

Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova
Filozofická fakulta MU

V rámci stipendijního programu zavedla FF MU od roku 2010 podporu tvorby e-learningových opor odměňováním studentů, kteří pomáhají s přípravou, zlepšováním či provozem předmětů. Studenti jsou pak povinni vzniklý kurz obhájit na prezentaci, která se koná čtyřikrát do roka a jejím smyslem není pouze předvedení kurzu, ale také výměna zkušeností a inspirace pro další tvorbu.

V rámci této podpory vznikla řada kurzů, jedním z nich je i čtyřsemestrový kurz Bulharštiny, na kterém bude demonstrováno, jak takový proces tvorby kurzu může probíhat, jak probíhá spolupráce mezi techniky a studentem, a v neposlední řadě také ukázka vzniklých nástrojů, pomůcek a her při inovaci výuky.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
Mgr. Kateřina Drábková

Publikování na Elportále MU

Mgr. Kateřina Drábková
e-technička pro Právnickou fakultu, CVT FI MU

Elportál MU (e learningový portál MU) disponující vlastním ISSN – http://is.muni.cz/elportal/ – prezentuje nejen nástroje sloužící pro tvorbu elektronické podpory výuky, které jsou součástí Informačního systému MU, ale již několik let úspěšně rozvíjí oblast elektronického publikování na MU.

Správci Elportálu se snaží o jeho progresivní rozvoj, v poslední době reagovali zejména na nové skutečnosti, které umožňují přidělovat identifikátory ISBN a DOI (The Digital Object Identifier) publikacím zde vydaným. Prezentace představí nejen tyto dvě aktuální novinky, ale také celý postup publikování na Elportále společně s možnostmi, které autorům nabízíme v oblasti technické realizace výukové publikace.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
Mgr. Jaroslav Pavliňák

Skenování přijímacích testů do navazujícího magisterského studia oboru Veřejné správy na PrF

Mgr. Jaroslav Pavliňák
vedoucí studijního oddělení Právnické fakulty MU
Mgr. Kateřina Drábková
e-technička pro Právnickou fakultu, CVT FI MU

Vývojový tým IS MU v loňském roce rozšířil možnost využití e-learningové aplikace Odpovědníků, a to v ISu v Přijímacím řízení, kde vznikla aplikace Správa testování umožňující realizovat přijímací testy ke studiu přímo v prostředí IS MU. Nasazení testovací aplikace efektivně propojuje správu přijímacích testů u daného běhu přijímacího řízení s administrativou celého přijímacího řízení, zejména s procesem zveřejnění výsledků i samotných testů v e přihlášce studentů.

Tento systém byl poprvé vyzkoušen v září 2010 na Právnické fakultě, která jej s úspěchem využila i v tomto roce. Prezentace zmiňuje jak technickou realizaci testů, tak seznámí zejména s přínosem pro administrativu přijímacího řízení z pohledu studijního oddělení fakulty.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 


Fotogalerie

Registrace účastníků
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Úvodní slovo
Úvodní slovo
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Zkoušení skenováním
Zkoušení skenováním
tematické stanoviště
Zkoušení skenováním
Zkoušení skenováním
tematické stanoviště
Multimédia
Multimédia
tematické stanoviště
Samoobslužné stanoviště
Samoobslužné stanoviště
tematické stanoviště
Odpovědníky
Odpovědníky
tematické stanoviště
Odpovědníky
Odpovědníky
tematické stanoviště
Interaktivní osnovy
Interaktivní osnovy
tematické stanoviště
Interaktivní osnovy
Interaktivní osnovy
tematické stanoviště
Místnost s prezentacemi
Místnost s prezentacemi
Před zahájením prezentací
Před zahájením prezentací
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Prezentace
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Mgr. Jiří Kratochvíl
Prezentace
Mgr. Jiří Kratochvíl
Mgr. Ľuboš Lunter
Prezentace
Mgr. Ľuboš Lunter
Občerstvení a prostor s tematickými stanovišti
Občerstvení a prostor
s tematickými stanovišti
Občerstvení a prostor s tematickými stanovišti
Občerstvení a prostor
s tematickými stanovišti
Workshop
Workshop
Workshop – MS PowerPoint
Workshop
MS PowerPoint
Workshop – MS PowerPoint
Workshop
MS PowerPoint
Propagační materiály
Propagační materiály

jmeno

Informační systém Masarykovy univerzity

http://is.muni.cz/

jmeno

Knihovna univerzitního kampusu

http://www.ukb.muni.cz/kuk/

 
Centrum výpočetní techniky |
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita |
Přístupnost |
Stránky Servisního střediska
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.