Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – designový prvek

Open space konference o e-learningu IS MU

10 let e-learningu v ISu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 4. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.

Tento ročník je výjimečný – kromě toho, že se koná v období 95. založení univerzity, 15. výročí založení IS MU, uplynulo také od vzniku e-learningových nástrojů v Informačním systému Masarykovy univerzity a jejich používání právě 10 let, a proto má konference ve svém názvu podtitul „10 let e-learningu v ISu“. Můžete se těšit na prezentace učitelů s dlouholetými zkušenostmi, vyučující v příspěvcích zhodnotí svoji výuku z dlouhodobého pohledu používání e-learningových a multimediálních technologií nebo elektronického zkoušení, porovnají své začátky s odstupem několika let používání e-learningu ve své výuce, posoudí časovou investici při tvorbě a při rutinním provozu e-learningových kurzů nebo dílčích aktivit, vyhodnotí rozhodující přínos jak pro sebe, tak pro studenty, na základě zpětné vazby od studentů, nebo představí využití IT nástrojů ve výuce netradičním způsobem. Po celou dobu konference Vám budou jako vždy k dispozici stánky, na kterých můžete diskutovat své potřeby s uživatelskou podporou IS MU a pracovníky Servisního střediska pro e-learning.

Termín konání Středa 12. února 2014 (registrace od 8.30)
Místo konání Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno

Tematické okruhy

Přijďte se inspirovat zkušenostmi přednášejících učitelů MU.

Prezentovaná témata Vám nabídnou/představí:

 • Zkušenosti z provozu čistě e-learningových kurzů

 • Zkoušení mnoha studentů v krátkém čase

 • Používání multimédií pro vizualizaci vyučovaného obsahu

 • Motivaci studentů přispívat do diskusních fór

 • Zajištění nahrávání jedinečných neopakovatelných přednášek odborníků


Přihlášení

Na konferenci se již není možné přihlásit.


Program prezentací


První blok
9:00–10:20
E-learning jako řešení konkrétních situací
 • Úvodní slovo doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity
 • Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. – E-learningový kurz Informační výchova – best practices (více informací)
 • Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D. – Proč měnit výuku v posluchárně za výuku za počítačem? (více informací)
 • Mgr. Robert Helán, Ph.D. – E-learning jako prostředek pro rozvoj testových dovedností v odborném cizím jazyce (více informací)
Přestávka s občerstvením
Druhý blok
10:40–12:00
Názorný e-learning
 • Mgr. Eva Malenová, Ph.D. – Přednášky výjimečných odborníků na MU aneb jak udělat z neopakovatelného opakovatelné (více informací)
 • MUDr. Jana Dumková – Ze suterénu na výsluní aneb Jak vznikal „Interaktivní embryologický atlas člověka“ (více informací)
 • Mgr. Kateřina Čechová, Mgr. Ondřej Mocek – Jak pomocí animace přiblížit rozhodovací procesy v Evropském parlamentu (více informací)
 • doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. – Sbírka řešených videopříkladů jako důsledek snížené hodinové dotace výuky (více informací)
Přestávka s občerstvením
Třetí blok
13:00–14:40
E-learning a studenti
 • PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D. – Motivace studentů k aktivní odborné elektronické diskusi (více informací)
 • doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. – Jak mohou studenti napomoci při tvorbě odpovědníků (více informací)
 • MUDr. Ondřej Zahradníček – Jak dostat studentům mikroby do hlavy (více informací)
 • Ing. Jitka Brandejsová – 10 let e-learningu v ISu
 • Zakončení konference s překvapením
Workshop
15:00–16:00
Rozpisy témat
Workshop bude probíhat paralelně ve dvou místnostech (více informací)

* Kapacita workshopu pro pokročilé byla naplňena. V případě zájmu se můžete výše registrovat a pokud se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat a nabídneme Vám uvolněné místo přednostně.

Anotace prezentací


První blok
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

E-learningový kurz Informační výchova – best practices

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Masarykova univerzita

Cílem příspěvku je podělit se o zkušenosti s vedením e-learningového kurzu vsiv021 Informační výchova na Lékařské fakultě MU. Po nástinu obsahu kurzu bude v kontextu reálných čísel doložena vhodnost jeho vedení formou e-learningu namísto výuky v učebně. Dobré zkušenosti z vedení kurzu budou demonstrovány na vývoji designu interaktivní osnovy, studijních materiálech a koncepci samotného předmětu. Součástí příspěvku bude doložení reálného zvýšení informační gramotnosti studentů na základě pretestů a posttestů a převažující spokojenosti účastníků kurzu v dotazníkovém šetření.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D.

Proč měnit výuku v posluchárně za výuku za počítačem?

Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta, Masarykova univerzita

Příspěvek představí proces tvorby e-learningového kurzu Kapitoly z dějin českého středověkého práva (MVE001Z), který plnohodnotně nahradil dřívější prezenční výuku. Díky elektronické formě kurzu se povedlo výuku starších českých právních dějin na Právnické fakultě zachovat. Vyučující poskytne osobní pohled e-learningového začátečníka, který donucen okolnostmi „přesedlal“ z prezenční výuky na e-learning a učil se za běhu používat nové technologie, řídit výuku on-line, komunikovat se studenty a motivovat je přes počítač. Součástí příspěvku je vyhodnocení pilotního provozu kurzu včetně zpětné vazby studentů a porovnání s dosavadní tradiční formou výuky tohoto předmětu.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Robert Helán, Ph.D.

E-learning jako prostředek pro rozvoj testových dovedností v odborném cizím jazyce

Mgr. Robert Helán, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě – Centrum jazykového vzdělávání, Masarykova univerzita

Příspěvek reflektuje využití specifických nástrojů e-learningové podpory v IS MU pro tvorbu studijních materiálů v předmětu Angličtina na Lékařské fakultě. V důsledku inovace tohoto předmětu došlo ke změně systému testování anglického jazyka a s tím spojená nutnost studenty na nový systém efektivně připravit. Využití interaktivních osnov s odpovědníky se jevilo jako nejvhodnější řešení v nastalé situaci. V prezentaci budou demonstrovány (1) typy otázek v IS MU umožňující nácvik testových dovedností v odborné lékařské angličtině, (2) možnosti získání zpětné vazby pro zjištění validity vzniklých testových cvičení a (3) výsledky studentské ankety zaměřené na užitečnost prezentované e-learningové podpory.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Druhý blok
Mgr. Eva Malenová, Ph.D.

Přednášky výjimečných odborníků na MU aneb jak udělat z neopakovatelného opakovatelné

Mgr. Eva Malenová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Příspěvek se zabývá otázkou hostování výjimečných mimobrněnských odborníků na MU. Jejich přednášky a vystoupení bývají neopakovatelným obohacením pro akademickou obec, bohužel však vždy jen pro omezené množství zájemců. Autorka se rozhodla několik takových přednášek zachytit – nejen pro účely další výuky. Podělí se o své zkušenosti s organizací nahrávání, nastíní své pracovní postupy, výhody i úskalí celého procesu a představí praktické využití videomateriálů ve výuce.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
MUDr. Jana Dumková

Ze suterénu na výsluní aneb Jak vznikal „Interaktivní embryologický atlas člověka“

MUDr. Jana Dumková
Ústav histologie a embryologie – Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

Součástí výuky budoucích lékařů je v 1. a 2. ročníku studia i výuka histologie a embryologie. V současné době je výuka histologie realizována formou přednášek i praktických cvičení, výuka embryologie však pouze formou přednášek. Embryologický interaktivní atlas člověka vznikl jako nový prvek stávající klasické výuky předmětu embryologie. Ve svém příspěvku by Vás vyučující ráda seznámila s tím, jakým způsobem tato interaktivní pomůcka pro výuku vznikala a jaké možnosti nabízí dnes publikování na webu pro tento obor. Velkým přínosem tohoto atlasu je možnost testování získaných znalostí.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Kateřina Čechová
Mgr. Ondřej Mocek

Jak pomocí animace přiblížit rozhodovací procesy v Evropském parlamentu

Mgr. Kateřina Čechová
Mgr. Ondřej Mocek
Mezinárodní politologický ústav – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Rozhodovací procesy na úrovni Evropské unie jsou obtížnou záležitostí. Celý stav komplikuje ten fakt, že existuje hned několik režimů, jak mohou evropské instituce rozhodovat. Z praxe vyplývá, že studenti mají poměrně velký problém s pochopením této problematiky, a to i přesto, že existují různá grafická, nicméně statická, znázornění těchto procedur. Vyučující se proto rozhodli využít možnosti interaktivního znázornění jednotlivých kroků v konkrétních režimech projednávání a umožnit tak studentům „osahat si“ dané procedury. Díky tomuto kroku tak mohou sami zjišťovat jednotlivé postupy a zákonitosti daných procedur a lépe pochopit procesy jako celek.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.

Sbírka řešených videopříkladů jako důsledek snížené hodinové dotace výuky

doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Ve speciálních cvičeních základního matematického předmětu pro studenty prvního ročníku informatiky vyučující věnoval velkou pozornost praktickému počítání složitějších příkladů, které přirozeně doplňovaly látku z přednášky. Reforma studijních programů na FI přinesla snížení hodinové dotace v předmětu MB101 znamenající zrušení těchto tzv. demonstrovaných cvičení.

V příspěvku bude představeno, jak moderní technologie umožnily přesunout tuto část výuky do on-line podoby. Vznikly videopříklady formou postupného komentovaného rozkrývání řešení příkladů, které si studenti mohou kdykoli přehrát ve studijních materiálech předmětu. Zazní zejména praktické zkušenosti vyučujícího, problémy, se kterými se vyučující potýkal, časová náročnost na přípravu a v neposlední řadě i odezva studentů na tuto formu elektronické podpory výuky.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Třetí blok
PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

Motivace studentů k aktivní odborné elektronické diskusi

PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
Katedra pedagogiky sportu – Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

Při výuce budoucích učitelů na FSpS je e-learning dnes už standardní součástí výuky. Aktivita studentů v diskusích je však závislá na motivaci. Vyučující představí svoje zkušenosti, jak aktivizovat studenty k odborné diskusi v předmětových diskusních fórech. Ukáže netradiční použití diskusí ke vzájemnému komentování „videopříspěvků“ samotnými studenty a systém motivačního bodového hodnocení, který vyučující postupně nastavila. Součástí příspěvku je zhodnocení, v čem je největší přínos aktivních diskusí vzhledem k prezenční a kombinované formě výuky.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Jak mohou studenti napomoci při tvorbě odpovědníků

doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Autorka příspěvku vedla bakalářskou a následně diplomovou práci, jejichž výsledkem byl kromě jiného systém 84 odpovědníků, jejichž cílem bylo poskytnout studentům podklady pro samostatná cvičení v rámci povinného předmětu Repetitorium názvosloví anorganické chemie. Tato cvičení autorka od roku 2012 naplno využívá ve výuce. Cílem příspěvku je seznámit posluchače s postupem vzniku uvedených odpovědníků (včetně problémů s tím spojených) a s jejich dnešním využíváním (výhody i stinné stránky).

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
MUDr. Ondřej Zahradníček

Jak dostat studentům mikroby do hlavy

MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav – Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

Příspěvek přináší přehled možností, které nabízejí současné e-learningové nástroje IS MU pro výuku klinické mikrobiologie studentů lékařských i nelékařských zdravotnických oborů. Popisuje jednotlivé e-learningové aplikace, které systém nabízí, jejich využití a jejich propojení s klasickou kontaktní výukou jednotlivých předmětů. Vedle elektronických studijních opor a agend pro procvičování se také zabývá využitím nástrojů pro usnadnění paměťového učení a krátce se dotýká také možností testování studentů.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Workshop

Rozpisy témat

V průběhu workshopu se seznámíte s novou verzí agendy Rozpisy témat, která je vyučujícími využívána ve výuce například pro zadání úkolů, referátů, projektů či seminárních skupin. Dozvíte se, jak ji lze v předmětu využít a jaké nové možnosti agenda poskytuje. Naučíte se zakládat rozpisy i jednotlivá témata a zjistíte, jak je pro Vaši výuku optimálně nastavit. Workshop bude probíhat paralelně pro pokročilé uživatele a začátečníky. U pokročilých uživatelů se předpokládá dobrá orientace v ISu a zkušenosti s agendou předmětových rozpisů.

 

Fotogalerie

Registrace účastníků
Registrace účastníků

Zahájení konference
Zahájení konference

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Úvodní slovo
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
E-learningový kurz
Informační výchova
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D.
Proč měnit výuku v posluchárně
za výuku za počítačem?
Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D.
Mgr. Robert Helán, Ph.D.
E-learning jako prostředek
pro rozvoj testových dovedností
Mgr. Robert Helán, Ph.D.
Open space
Prostor s občerstvením
a konzultačními stánky
Konzultační stánek
Konzultační stánek e-tech

Mgr. Eva Malenová, Ph.D.
Jak udělat z neopakovatelného
opakovatelné
Mgr. Eva Malenová, Ph.D.
MUDr. Jana Dumková
Interaktivní embryologický
atlas člověka
MUDr. Jana Dumková
Mgr. Kateřina Čechová
Jak pomocí animace
přiblížit rozhodovací procesy
v Evropském parlamentu
Mgr. Kateřina Čechová
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
Sbírka řešených videopříkladů
jako důsledek snížené
hodinové dotace výuky
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
Občerstvení během přestávky
Občerstvení během 2. přestávky

PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
Motivace studentů k aktivní
odborné elektronické diskusi
PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Jak mohou studenti napomoci
při tvorbě odpovědníků
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
MUDr. Ondřej Zahradníček
Jak dostat
studentům mikroby do hlavy
MUDr. Ondřej Zahradníček
Ing. Jitka Brandejsová
10 let e-learningu v ISu
Ing. Jitka Brandejsová
Překvapení dne
Překvapení dne

Krájení dortu na závěr konference
Krájení dortu na závěr konference

Workshop – Rozpisy témat
Workshop – Rozpisy témat

 

Fotogalerie z předchozích ročníků konference:


Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:

Open space 2011
1. ročník (září 2011)
Open space 2012
2. ročník (září 2012)
Open space 2013
3. ročník (září 2013)

logo Informačního systému MU

Informační systém Masarykovy univerzity

http://is.muni.cz/

 
Centrum výpočetní techniky |
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita |
Přístupnost |
Stránky Servisního střediska
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013–2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041