Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Úvod

Ve svém díle CTNOSTI – NEŘESTI, STRASTI – RADOSTI: Encyklopedie s verši a obrazy navázal profesor Jaroslav Malina na své předchozí publikace Anti-encyklopedie anti-antropologie(A–Ž) (2013) a Světoví géniové v chajjámovských čtyřverších (A–Ž) (2014). Opět nás se svojí příznačnou hravostí, moudrou poetičností a mimořádným smyslem pro intelektuální zkratku provádí labyrintem lidského vědění. Na rozdíl od borgesovských bludišť, jež jeho aspirace evokují, nevytvářejí Malinovy encyklopedické texty alternativní světy, nýbrž poetický komentář k naší realitě, v němž se spojuje didaktická funkce s poezií.

Výběr Malinových ctností je pochopitelně mírně ironický, potutelně relativistický a neochvějně „zlotřilý“. Ústředními kategoriemi třídy pojmů označovaných jako ctnost jsou „Víra, Naděje, Láska, Trpělivost, Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píle, Štědrost, Upřímnost, Spravedlnost, Pohostinnost a mnohé jiné…“. Ústředními kategoriemi třídy pojmů označovaných jako neřest jsou „Pýcha, Lakomství, Smilstvo, Závist, Obžerství, Hněv, Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost, Pomluva, Podvod, Lstivost a mnohé jiné…“. Princip i metoda testování reality jsou stejné jako v Malinových předcházejících hravě dekonstrukčních knihách – kombinace autorského vázaného verše s encyklopedicky koncipovanou definicí věcí a jevů, které jsou s fenomény ctnosti a neřesti spojovány. Vzhledem k tomu, že míra ctnosti i neřesti je nekonečná v čase i prostoru, je třeba ocenit, že Malina dokázal vybrat a popsat tyto fenomény na úrovni selektivně vybraných „kulturních univerzálií“.

Profesor Malina tak vlastně přesvědčivě ukázal, že odborný popis fenoménů a jejich poetická reflexe nestojí v protikladu, ale harmonicky se doplňují i setkávají. Od dob Miroslava Holuba se v české literatuře neobjevil autor, který by takto výstižně a zdařile dokázal propojit vědeckou a básnickou tvorbu.

Spis organicky provázejí díla (grafiky, obrazy, koláže, plastiky, sochy) několika desítek českých výtvarníků, která byla inspirována Malinovými texty.

Dílo CTNOSTI – NEŘESTI, STRASTI – RADOSTI: Encyklopedie s verši a obrazy by proto mělo zaujmout všechny seriózní zájemce o vědu i soudobou poezii a výtvarné umění.

Text:

Jaroslav Malina

Ilustrace k jednotlivým písmenům:

Alois Mikulka

Ilustrace:

Jiří Anderle
Libor Balák
Zuzana Baláková
Tomáš Bím
Adolf Born
Tomáš Čermák
Zdeněk Čížek
Kurt Gebauer
Jiří Hlušička
Helena Hlušičková
Petr Jedlička
Alice Kopečková
Lubo Kristek
Martina Lupačová Švarcová
Zdeněk Macháček
Zdeněk Makovský
Dana Marková
Alois Mikulka
Miroslav Netík
Vlasta Nováková
Hana Novotná
Ivana Olšanová
Emilie Pavlovská
Jan Rajlich, ml.
Gabriela Sedláčková
Jaroslav Svoboda
Vladimír Svoboda
Miroslav Štěpánek
Marta Tabery
Pavel Tasovský
Pavel Tasovský mladší
Jindra Viková
Antonín Vojtek
Roman Wenzel
Olbram Zoubek

Recenzenti:

Prof. RNDr. Ivo T. Budil, DSc.
doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

Tiráž

CTNOSTI – NEŘESTI, STRASTI – RADOSTI: Encyklopedie s verši a obrazy

Multimediální elektronická publikace

Malina, Jaroslav

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2016

© 2016 Masarykova univerzita

Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. |
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2016