Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Encyklopedie antropologie

Generální editor / Editor-in-chief:

Jaroslav Malina

Koeditor / Co-editor:

Jan Filipský

Výkonný editor / Executive editor:

Tomáš Mořkovský

Výtvarný editor / Art editor:

Stáňa Bártová

Grafické logo / Graphic logo:

Alois Mikulka

Animace / Animation:

Vít Všianský

Redakční rada, konzultanti / Editorial council, consultants:

Ivan Bernasovský, H. James Birx, Ivo Budil, Martin Čuta, Eduard Fuchs, Andrea Grígelová, Petr Hlaváček, Jan Jordán, Josef Kolmaš, Miroslav Králík, Miloš Macholán, Lucie Olivová, František Ondráš, Svante Pääbo, Václav Páral, Marie Pardyová, Janusz Piontek, Ivo Pospíšil, Anna Putnová, Barbora Půtová, Jiřina Relichová, Alena Řiháková, Martin Soukup, Václav Soukup, Jiří Svoboda, Erik Trinkaus, Josef Unger, Petra Urbanová, Břetislav Vachala, Jiří Vorlíček et alii.

Recenzenti / Reviewers:

Mgr. Věra Bártová, prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.; Mgr. Pavlína Ingrová; doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.; RNDr. Michal Živný, Ph.D.O realizaci Encyklopedie antropologie se zasloužily laskavou duchovní a hmotnou podporou tyto instituce / The following institutions have provided generous spiritual and material support in the making of the Encyclopaedia of Anthropology:

Generální partneři / General partners:

 • Nadace Universitas, Brno
 • Akademické nakladatelství CERM, Brno

Hlavní partneři / Main partners:

 • GA ČR 404/09/1230 – Komparační analýza mezinárodního pojmosloví obecné antropologie
  a z ní vyplývající návrh českého oborového pojmosloví
 • Dopravní stavby, s.r.o., Brno-Líšeň
 • Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno
 • Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Import VOLKSWAGEN Group s.r.o., Divize Volkswagen osobní vozy, Praha
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Partneři / Partners:

ISBN 978-80-7204-694-2 (Akademické nakladatelství CERM, Brno)


Encyklopedie antropologie
Vstoupit do encyklopedie Enter the encyclopaedia Úvod k encyklopedii Introduction to the encyclopaedia

Tiráž

Encyklopedie antropologie / Encyclopaedia of Anthropology

Multimediální elektronická publikace

Malina, Jaroslav a kolektiv

2. aktual. vydání
První vydání v roce 2009

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2011

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2009–2014

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-5716-6

© 2009–2011 Masarykova univerzita

Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. a kolektiv |
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, MU |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009–2014

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.