Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Seznam použité literatury[1] B. P. Děmidovič, Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, 2003. ISBN 80-7200-587-1.
[2] Z. Došlá, J. Kuben, Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, Masarykova univerzita, Brno, 2004. ISBN 80-210-3121-2.
[3] O. Došlý, P. Zemánek, Integrální počet v R, Masarykova univerzita, Brno, 2011. ISBN 978-80-210-5635-0.
[4] Š. Hošková, J. Kuben, P. Račková, Integrální počet funkcí jedné proměnné, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1191-X.
[5] Z. Hrnčiřík, Aplikace diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné ve slovních úlohách, Diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno, 2008.
[6] V. Jarník, Diferenciální počet I, 7. vydání, Academia, Praha, 1984.
[7] V. Jarník, Integrální počet I, 6. vydání, Academia, Praha, 1984.
[8] V. Novák, Integrální počet v R, 3. vydání, Masarykova univerzita, Brno, 2001. ISBN 80-210-2720-7.
[9] J. Kuben, P. Šarmanová, Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1192-8.
[10] D. C. Arangno, M. R. Spiegel, Schaum's Outline of Theory and Problems of Advanced Calculus, McGraw Hill, New York, 2000.
[11] I. Černý, Úvod od inteligentního kalkulu: 1000 příkladů z elementární analýzy, Academia, Praha, 2002. ISBN 80-200-1017-3.
Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., Mgr. Petr Hasil, Ph.D. |
ÚMS, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.