Jdeme na to! Jdeme citovat!

Po předchozí teoretické masáži je na čase si na konkrétních příkladech vysvětlit, jak k textu s citacemi vytvořit příslušné bibliografické citace. Nejdříve si shrneme několik zcela základních pravidel a poté na příkladech různých citovaných dokumentů si názorně vysvětlíme, jak byla bibliografická citace vytvořena a proč při její tvorbě bylo konkrétním způsobem postupováno. Ve všech příkladech si ukážeme postup při citování podle citačního stylu NLM.

I. Ujasněte si typ citovaného dokumentu

V prvé řadě je třeba si uvědomit, jaký typ dokumentu vlastně citujeme. Jinak totiž můžeme v pokynech citačního stylu jen těžko identifikovat vzor, podle něhož máme vytvořit bibliografickou citaci. Běžně asi nikdo nebude mít vážnější potíže s rozpoznáním tištěné knihy, článku v časopise nebo příspěvku ve sborníku, ale složitější už to pro někoho může být v případě online dokumentů, videí na internetu apod. Proto na následujících stranách jsou představeny různé typy dokumentů s názornou demonstrací, z jakých jejich částí byly údaje do bibliografické citace převzaty. Názorně by to mělo pomoci ujasnit si, čím se jednotlivé typy dokumentů vyznačují.

II. Uvědomte si formu citovaného dokumentu

Jakmile si uvědomíme, jaký typ dokumentu vlastně máme před sebou, musíme si ujasnit, v jaké formě ten dokument je. Je tištěný? Je na CD? Je na DVD? Je to dokument na Internetu? Neboli jakou formu má TO, na čem jsou ty informace uloženy?

III. Nalezněte příslušný vzor bibliografické citace

Po identifikaci typu a formy dokumentu, vyhledáme v citačních pokynech příslušný vzor bibliografické citace. Přitom je třeba postupovat skutečně pozorně, protože některé citační styly mnohdy odlišují různé varianty publikací. Kupříkladu citační styl NLM rozlišuje, jestli se jedná o článek s jedním autorem, více autory, institucemi jako autory, různými kombinacemi fyzických a právnických osob jako autory atd.

IV. Citování není věda, prostě ty údaje jen opište

V kurzech o citování se při opravách úkolů nejčastěji setkáme s tím, že studenti jsou při vlastní tvorbě bibliografické citace nepozorní. Přestože mají k dispozici vzor bibliografické citace, místo čárky napíší tečku nebo naopak, za interpunkcí nepíší mezeru apod. Citování skutečně není věda, jen to chce být pozorný a prostě údaj po údaji podle vzoru napsat vlastní bibliografickou citaci.