E-mail

V současnosti se zřejmě častěji než s klasickým dopisem setkáváme s elektronickou poštou. Vlastní vytvoření bibliografické citace není nijak složité, neboť poštovní servery nebo klienti obvykle zaznamenávají tytéž technické informace (předmět zprávy, údaje o odesílateli/adresátovi atd.). Problematické je však již citování e-mailu bez možnosti identifikovat jeho odesílatele (nepodepsán, e-mailová adresa bez jména a příjmení apod.), neboť takový text ztrácí na důvěryhodnosti kvůli nemožnosti ověřit autoritu odesílatele.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Kelley-Milburn, Deborah. Re: Harvard Libraries - Reference question [Internet]. Message to: Jiří Kratochvíl. 2009 Feb 20 [cited 2014 Jul 9]. [2 paragraphs].

Výsledná bibliografická citace e-mailu