2.1.3 Popis recenzního řízení

Ačkoliv v případě recenzního řízení se můžeme setkat s tvrzením, že pochybné časopisy se vyznačují rychlým recenzním řízením v řádu několika dnů, ve skutečnosti jde o diskutabilní kritérium. Napsání recenze totiž může ve skutečnosti trvat jen pár hodin, přičemž však výsledná délka recenzního řízení může být ovlivněna hledáním vhodného recenzenta či zaneprázdněností recenzenta. Kupříkladu z níže zobrazené zprávy vyplývá, že nemít editorka časopisu dovolenou, mohlo být recenzní řízení o celý měsíc kratší.

undefined

Při posuzování tohoto kritéria zjišťujeme, zdali je na webu časopisu uveden popis recenzního řízení, aby autor měl přesnou představu o jeho průběhu. V praxi to znamená nalézt na webu časopisu stránku s informacemi pro autory či jeho etickými zásadami a na ní zjistit, zdali časopis konkrétně popisuje průběh recenzního řízení, které může být trojího typu:

undefined

Double blind

Text posuzují alespoň dva recenzenti, přičemž oni ani autor neznají vzájemně svou identitu. Jedná se o nejčastější typ recenzního řízení.

undefined

Single blind

Text posuzují alespoň dva recenzenti, kteří znají autorovu identitu, zatímco autor jejich nikoli.

undefined

Open

Text posuzují alespoň dva recenzenti, kteří i s autorem vzájemně znají svou identitu.

Redakční rada je jeden z nejdůležitějších orgánů časopisu disponující rozhodovací pravomocí ohledně obsahu a tematického zaměření časopisu. Vytváří také strategie a vize vydávání časopisu a její prestiž se odráží na kvalitě celého periodika. V souvislosti s pochybnými časopisy je redakční rada spojovány s níže uvedenými kritérii, která ale jsou převážně problematická:

popis recenzního řízení v pokynech pro autory
V tomto příkladu z časopisu Nature jde jen o krátkou ukázku jinak obsáhlého popisu recenzního řízení v pokynech pro autory.
undefined
Častěji se ale setkáme se stručnějším a zároveň dostačujícím popisem, protože zahrnuje to nejdůležitější – že článek podstupuje recenzní řízení a jaký typ recenzního řízení (zde double blind) to bude.
undefined
Naproti tomu například v časopise Current Issues in Molecular Biology informace o průběhu recenzního řízení uvedeny nejsou. Zároveň s ohledem na fakt, že časopis je indexován v Journal Citation Reports, tj. má přidělený impakt faktor, je tento příklad i dokladem, že se skutečně nelze spoléhat na databáze jako na tzv. whitelisty.