2.1.5 Hlavní editor je uveden

Návazně na předchozí kritérium se rovněž ověřuje, jestli časopis má jasně stanoveného a na webu časopisu či přímo v časopise uvedeného hlavního editora (editor-in-chief). Jako v každé normálně fungující organizaci musí být osoba odpovědná za určité procesy, což v případě rozhodování o přijetí či zamítnutí článku k vydání je v časopise šéfredaktor neboli hlavní editor.

undefined
Na webu časopisu Parkinson’s Disease se nachází pouze informace o redakční radě, nikoli však o hlavním editorovi.