2.1.6 Jednoznačně identifikovatelný vydavatel

Pochybné časopisy se mnohdy vyznačují tím, že namísto jednoznačného uvedení vydavatele jeho název buď neuvádějí, nebo jej nahrazují pouze názvem časopisu. Přitom se jedná o důležitou informaci, podle které má čtenář či potenciální autor možnost znát vlastníka časopisu. Díky tomu čtenář či autor mohou zvláště v případech, kdy je vlastníkem tradiční vydavatelství typu Elsevier, Springer apod. či známá instituce nebo vědecká společnost, ihned získat představu o očekávané kvalitě redakční práce.

Při ověřování tohoto kritéria lze vydavatele nejčastěji zjistit v zápatí webu v informacích o copyrightu. Kupříkladu níže je zobrazeno zápatí webu časopisu Medicine se sdělením, že vydavatelem titulu je Wolters Kluwer Health, Inc. Název vydavatele je navíc odkazem na jeho webové stránky.

undefined

Naproti tomu na webu časopisu Neuropsychiatry je v zápatí je pouze název časopisu a vedle něj adresa bez adresáta.

undefined