2.1.7 Časopis uvádí ISSN na webu a je platné v indexu ISSN

Důležitým údajem časopisu je i ISSN (International Standard Serial Number), protože jako jednoznačný identifikátor umožňuje čtenářům i potenciálním autorům nezaměnit tituly s podobně znějícím názvem. Při ověřování tohoto kritéria je třeba nejdříve zjistit ISSN časopisu a to pak ověřit na Portále ISSN (https://portal.issn.org/), zdali je na něm časopis dohledatelný a zdali údaje v jeho záznamu korespondují s informacemi na webu časopisu (např. souhlasí vydavatel, periodicita apod.).

Při zjišťování ISSN je třeba velmi pečlivě prohlížet webové stránky časopisu, neboť údaj nemusí být vždy na první pohled viditelný.

Kupříkladu zatímco časopis World Psychiatry uvádí ISSN hned v záhlaví svého webu …

undefined

… časopis Nature umístil tento údaj těsně nad zápatí svého webu a píše jej vcelku malým písmem.

undefined

Někdy může být zjištění ISSN komplikovanější. Kupříkladu časopis Cell nemá uvedeno ISSN ani na úvodní stránce, ani na žádné podstránce v sekci About, na kterých by je uživatel očekával, ale pouze na stránce s informacemi pro předplatné.

undefined