Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Tomáš Janoušek FI B-AP BcAP

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor's degree programme/field of study:
Applied Informatics/Applied Informatics

Theses on a related topic

Display description

Tomáš Janoušek

Design of a modelling language for DiVinE

Návrh modelovacího jazyka nástroje DiVinE

Abstract: Práce se zabývá návrhem nového modelovacího jazyka pro verifikační nástroj DiVinE. V teoretické části shrnuje několik již existujících jazyků a diskutuje, proč nejsou dostatečné. Zbytek práce se věnuje návrhu a implementaci nového jazyka, který je koncipován jako vnořené DSL do Haskellu. V závěrečné části jsou popsány mechanismy, jak modely v takovém jazyce zkompilovat a použít v nástroji DiVinE.

Abstract: The thesis deals with a design of new modelling language for the DiVinE toolset. Theoretical part summarizes a few existing modelling languages and discusses their limitations. The rest of the thesis focuses on the design and implementation of this new language which is a DSL embedded into Haskell. The final part describes the technology that enables models in this language to be compiled and used from within the DiVinE toolset.

DiVinE Haskell EDSL ověřování modelů model checker modelovací jazyk

Description: Cílem bakalářské práce je porovnat stávající modelovací jazyk (DVE) verifikačního nástroje DiVinE s jiným, v praxi používaným, modelovacím jazykem (například Promelou), identifikovat nedostatky stávajícího jazyka, navrhnout rozšíření anebo jazyk nový, který tyto nedostatky odstraní, a toto následně implementovat. Výstup práce bude zahrnovat funkční interpret navrženého jazyka s možností vizualizace …more

Language used: Czech

  • Entered/Edited 22. 6. 2010 08:28, Eva Drštková
  • Record made 26. 11. 2009 14:17, Jana Zemanová
  • Accessible from: 27. 5. 2010 14:43, Dušan Hrstka
  • Thesis/dissertation received 27. 5. 2010 14:43, Dušan Hrstka

Bachelor's thesis defense

  • Took place 21. 6. 2010, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., KTP FI MU

Reader:

Full text of thesis
  • thesis.pdf thesis.txt thesis.pdf (IS automatically), Bc. Tomáš Janoušek (abs FI MU)

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 28. 5. 2010 08:35, prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Tomáš Janoušek FI B-AP BcAP /yn8c0/Janoušek, T.27.  5. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFolder /th/yn8c0/13610516/, 3 files or folders/3Obsah CD /13610516/Janoušek, T.27.  5. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 432 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtJanoušek, T.27.  5. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 399 B, plain textAnotace česky annotation.txtJanoušek, T.27.  5. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 72 B, plain textKlíčová slova keywords.txtJanoušek, T.27.  5. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_oponenta.pdf, 43,9 KB, PDF File posudek_oponenta.txt, 2,3 KB, plain textposudek_oponenta.pdf posudek_oponenta.pdfRočkai, P.14.  6. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
The file is inaccessible.posudek_vedouciho.pdf posudek_vedouciho.pdfBarnat, J.14.  6. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone logged in the IS
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile thesis.pdf, 705,4 KB, PDF File thesis.txt, 53,8 KB, plain textthesis.pdfJanoušek, T.27.  5. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 17. 10. 2018 21:10, Week 42 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System