Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Zuzana Bušíková PřF B-AG APGI (GITU)

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zuzana Bušíková

Vliv zrnitosti na sedimentárně-geologické vlastnosti glacifluviálních sedimentů: příkladová studie z lokality Kolnovice

Grain-size control of sedimentary-geological features of glaciofluvial sediments: case study from the Kolnovice site

Anotace: Bakalárska práca sa zaoberá výskumom kvartérnych glacifluviálnych sedimentov na území pieskovne Kolnovice, ktorá predstavuje glacifluviálnu výplavovú plošinu. V teoretickej časti je opísané obdobie kvartéru, paleogeografia a stratigrafia kontinentálneho zaľadnenia a rozdelenie ľadovcových sedimentov. V ďalšej časti predložená práca podáva informácie o samotnej lokalite pieskovne, jej geomorfologické …více

Abstract: This thesis deals with the research of Quaternary glacifluvial sediments from the Kolnovice sandpit, which represents a glacifluvial outwash plain. Quaternary, paleogeography and stratigraphy of continental glaciation, and discription of glacial sediments are presented in the theoretical part. In the next part, this thesis informs about the locality of the sandpit and geomorphological and geological …více

Kvartér Kontinentálne zaľadnenie Pieskovňa Kolnovice Glacifluviálne sedimenty Okruhliaková analýza Kovariančná analýza Quaternary Continental glaciation Kolnovice sandpit Glaciofluvial sediments Clast provenance analysis Covariance analysis

Zadání: Bakalářská práce bude založená na sedimentárně petrologickém studiu štěrkové frakce glacifluviálních sedimentů z lokality Kolnovice. Výsledky laboratorních analýz zahrnujících petrologii, tvar a zaoblení klastů v jednotlivých zrnitostních štěrkových frakcích budou následně analyzovány a prezentovány s použitím vhodných statistických a grafických metod. Výsledky bakalářské práce osvětlí variabilitu …více

Jazyk práce: slovenština

  • Zadáno/změněno 17. 6. 2016 12:20, Pavlína Ondráčková
  • Záznam založen 9. 11. 2015 12:26, Pavlína Ondráčková
  • Zveřejnit od 11. 5. 2016 13:16, Pavlína Ondráčková
  • Práce převzata 11. 5. 2016 13:16, Pavlína Ondráčková

Obhajoba bakalářské práce

  • Proběhla 13. 6. 2016, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

  • Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D., abs PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 12. 5. 2016 06:05, doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Zuzana Bušíková PřF B-AG APGI (GITU) /n03sf/Ondráčková, P. 9. 11. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 1,1 KB, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtBušíková, Z.10.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 1 KB, holý textAnotace česky annotation.txtBušíková, Z.10.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 251 B, holý textKlíčová slova keywords.txtBušíková, Z.10.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Busikova_Bakalarska_praca.pdf, 3,9 MB, PDF Soubor Busikova_Bakalarska_praca.txt, 107,4 KB, holý textPlný text práce Busikova_Bakalarska_praca.pdfBušíková, Z.11.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_oponenta_Simicek.pdf, 297 KB, PDF Soubor posudek_oponenta_Simicek.txt, 3,2 KB, holý textPosudek oponenta posudek_oponenta_Simicek.pdfNývlt, D.19.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_vedouciho_Nyvlt.pdf, 247,5 KB, PDF Soubor posudek_vedouciho_Nyvlt.txt, 1,9 KB, holý textPosudek vedoucího posudek_vedouciho_Nyvlt.pdfNývlt, D. 6.  6. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 10. 2018 10:42, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému