Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Eva Svobodová PřF B-GK GEOG (FG)

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

bakalářský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Geografie

Eva Svobodová

Staré náhony a jejich funkce v krajině v minulosti a v současnosti

Old raceways and their function in country, past and present

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá inventarizací a hydrografickou analýzou vodních náhonů v povodí Javorky a v části povodí Cidliny. Cílem bylo analyzovat jejich vliv na krajinu a společnost v současnosti a v minulosti. Studováno bylo devět náhonů současně protékaných a dva se suchým korytem. U každého zkoumaného náhonu bylo detailně popsáno jeho prostorové vymezení, průběh, historický vývoj a vliv na …více

Abstract: The subject of this thesis is a hydrographic analysis and an inventory of water raceways in the Javorka river basin and part of the Cidlina river basin. The main goal was to analyse the effect of raceways on the landscape in past and in present. Nine currently used raceways with water and two with dry riverbed were studied. There is a detailed description of their spatial location, their track and …více

náhon vodní mlýn malá vodní elektrárna jez vodní energie Javorka Heřmanka raceway water mill small hydropower stations hydropower

Zadání: Na základě dostupných mapových podkladů, rešerše literatury a terénního průzkumu poveďte inventarizaci starých náhonů ve vybraném povodí či jeho části. Sestavte prostorovou a popisnou databázi pro jednotlivé náhony. Zhodnoťte jejich hydrologickou funkci v minulosti i v současnosti a diskutujte jejich další význam v podmínkách současné změny klimatu. Základní kroky zpracování 1. Sestavte rešerši prací …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 16. 6. 2016 14:08, Pavlína Ondráčková
  • Záznam založen 10. 11. 2015 10:26, Pavlína Ondráčková
  • Zveřejnit od 12. 5. 2016 11:07, Pavlína Ondráčková
  • Práce převzata 12. 5. 2016 11:07, Pavlína Ondráčková

Obhajoba bakalářské práce

  • Proběhla 15. 6. 2016, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Konzultant:

  • doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.

Oponent:

  • doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 12. 5. 2016 14:13, prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Eva Svobodová PřF B-GK GEOG (FG) /vn56u/Ondráčková, P.10. 11. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 669 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtSvobodová, E.11.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 610 B, holý textAnotace česky annotation.txtSvobodová, E.11.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 159 B, holý textKlíčová slova keywords.txtSvobodová, E.11.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor BAKALARSKA_PRACE.pdf, 11 MB, PDF Soubor BAKALARSKA_PRACE.txt, 132 KB, holý textPlný text práce BAKALARSKA_PRACE.pdfSvobodová, E.11.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_oponenta_Macka.pdf, 129,2 KB, PDF Soubor posudek_oponenta_Macka.txt, 4,3 KB, holý textPosudek oponenta posudek_oponenta_Macka.pdfMáčka, Z. 9.  6. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_vedouciho_Dobrovolny.pdf, 41,2 KB, PDF Soubor posudek_vedouciho_Dobrovolny.txt, 2 KB, holý textPosudek vedoucího posudek_vedouciho_Dobrovolny.pdfDobrovolný, P. 2.  6. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 10. 2018 10:43, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému