Contemporary security policy of the United States in Mexico - Initiative Mérida

Současná bezpečnostní politika USA v Mexiku – Iniciativa Mérida

Klára Vybíhalová
Abstract

Práce se zabývá současnou bezpečnostní politikou Spojených států vůči Mexiku se zaměřením na program asistence Iniciativa Mérida. Cílem práce není komplexní analýza Iniciativy ani hodnocení jejích výsledků, zaměří se na zasazení Iniciativy do obecného rámce americké bezpečnostní politiky vůči Mexiku. Práce se snaží dokázat, že Iniciativa nepředstavuje markantní odklon od dlouhodobého trendu americké …more

Abstract

The work deals with the contemporary security policy of the United States towards Mexico while concentrating on the assistence program called Merida Initiative. The aim of the work is not a komplex analyses of the Initiative or evaluation of its results, it concentrates on placing the Initiative in a broader framework of american security policy towards Mexico. The work aims to prove that the Initiative …more

Thesis description
Cíl práce: Komplexní charakteristika bezpečnostního aspektu současné americké zahraniční politiky vůči Spojeným státům mexickým se zaměřením na společný program Iniciativa Mérida. Prostor bude věnován okolnostem vzniku tohoto programu a jeho analýze, argumentům odpůrců iniciativy a kritické reflexi jeho dosavadního vývoje a výsledků. Součástí práce bude také analýza některých paralel s programem Plán Kolumbie. Práce se, vzhledem k nepoměrně vyšší míře prostředků a pozornosti ze strany USA a k omezenému rozsahu, zaměří pouze na případ Mexika. Cílem práce je prokázat nízkou efektivitu a negativní dopady současné americké bezpečnostní politiky v Mexiku v boji proti drogám a mezinárodnímu zločinu. Výzkumné otázky: Jaké jsou cíle americké strany v porovnání s očekáváními a požadavky Mexika? Je tato iniciativa opravdu bilaterální spoluprácí nebo spíše americkým konceptem řešení problému? Jaké jsou argumenty odpůrců iniciativy v obou státech? Jaké jsou její dopady na bezpečnost občanů a lidská práva v Mexiku? Je iniciativa Mérida jakousi mexickou verzí Plánu Kolumbie? Napomáhají americké prostředky ke zlepšení bezpečnostní situace a v boji proti drogám v Mexiku nebo pouze financují jeho armádu a podporují militarismus v zemi?
The thesis has been checked:
4/5/2010 09:43, PhDr. Petr Suchý, Ph.D., UČO 17886
Full text of thesis
516,7 KB / file PDF
Language used

Czech Czech

Defence date

12/1/2011

The thesis was defended successfully

Supervisor

PhDr. Petr Suchý, Ph.D., UČO 17886
KMVES FSS MU

Reader

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D., UČO 41458
KMVES FSS MU

Masaryk University Faculty of Social Studies
Programme
International Territorial Studies
Field of Study
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Archive of Thesis/Dissertation Klára Vybíhalová FSS B-MS MV, EVS nedu4/6
Vybíhalová, K.
2. 5. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.