Obrázek kurzu
Vytvořená metodická publikace (e-kurz) předkládá význam a možnosti, jak vhodně zařadit aerobik do vyučovacího procesu mateřských a základních škol. Úvodní kapitoly této publikace se zaměřují na charakteristiku dětského aerobiku, věkových období a motorického vývoje dětí předškolního a mladšího školního věku. V dalších kapitolách je představena stavba lekce včetně praktických poznatků o cvičení s dětmi, motivačního názvosloví a základních kroků, gymnastické přípravy včetně ukázky cvičební jednotky.
Logo fakulty
Fakulta sportovních studií

Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ

Recenzováno
10 lekcí
celkem 16 hodin
zdarma
Jste tady poprvé?
Přihlásit se do kurzu
Už máte vytvořený účet?
Přihlásit se do IS MU

Lektoři

Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
pokorna@fsps.muni.cz
Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
strestikova@fsps.muni.cz
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
vaculikova@fsps.muni.cz

Osnova e-kurzu

 • Charakteristika dětského aerobiku
 • Charakteristika věkových období
 • Stavba lekce dětského aerobiku
 • Názvosloví základních kroků aerobiku
 • Hudební doprovod
 • Gymnastická příprava
 • Praktické náměty pro cvičení s dětmi
 • Ukázka cvičební jednotky
 • Zásady bezpečnosti při cvičení s dětmi
 • Přístup lektora/pedagoga

Více o e-kurzu

 • Literatura
  • Ciencialová, T. (2013). Zařazení cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního systému do výuky TV na ZŠ a SŠ. Bakalářská MU Brno práce. FSpS.
  • Cimflová, A. (2000). Charakteristika a zásady dětského aerobiku. Metodický materiál Šk olení dětského aerobiku. ČASPV Brno,
  • Dovalil, J. (2009). Výkon a trénink ve sportu. ((3rd ed.) Praha 5, Czechia, Olympia.
  • Dovalil, J., & Choutka, M. (2012). Výkon a trénink ve sportu (4. vyd., 331s.) Praha [i.e. Velké Přílepy]: Olympia.
  • Hájková, J. (2006). Aerobik - soutěžní formy: kompletní průvodce tréninkem . (1. vyd., 183 s.) Praha: Grada.
  • Krištofič, J. (2004). Gymnastická průprava sportovce: 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. (1. vyd., 187 s.) Praha: Grada.
  • Kučera, M. et al. (1997). Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publishing, 1. vydání, 260 s., ISBN 80-7169-258-1.
  • Mužík, V. & Krejčí M. (1997). Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex, 144 s. ISBN 80-85783-17-7.
  • Mužík, V. & Tupý, J. (1999). Tělesná výchova jako součást výchovy ke zdraví. In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, ISBN 80-210-2246-9, s. 5 - 14.
  • Novotná, K. (2011). Hra jako elementární motivační prvek při výuce gymnast iky na 1. stupni ZŠ. D iplomová práce, Brno, MU FSpS.
  • Perič, T. (2012). Sportovní příprava dětí. Grada. ISBN 978-80-247-4218-2
  • Skopová, M., & Beránková, J. (2008). Aerobik: kompletní průvodce. (1. vyd., 208 s.)
  • Stodůlková, A. (2006). Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. (1. vyd., 30 s.) Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-4113-7.
  • Toufarová, H. (2001) Aerobik s dětmi. Olomouc: Hanex, 66 s., ISBN 80-85783-35.
  • Toufarová, H. (2005). Aerobik s dětmi Plus. (Vyd. 1., 76 s.) Olomouc: Hanex.
  • Vaculíková, P. (2004). Vliv tréninku aerobiku na rozvoj motorických schopností u dívek ve věku 10 - 14 let., Disertační práce., MU FSpS, Brno.
  • Vaňková, J. & Nečasová, L. (2002) Sborník námětů pro cvičení rodičů s dětmi. Centrum pro rodinu a sociální p éči, Brno, 2002.
  • Zvonař, M. & Duvač, I. (2011). Antropomotorika: pro magisterský program tělesná výchova a sport (1. vyd., 231 s.) Brno: Masarykova univerzita
  • http://www.fsps.muni.cz/hrou/?page=elearning&subpage=4_gymnastika
  • http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/
 • Výukové metody
  E-learningový online kurz k samostudiu.

Informace o publikaci

Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ

Pokorná, Alena | Střeštíková, Radka | Vaculíková, Pavlína

1. vydání, 22. února 2019
Vydala Masarykova univerzita, Brno 2019

Recenzováno

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2018–2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X
ISBN 978-80-210-9291-4 (info)