Obrázek kurzu
Farmaceutická fakulta MU nabízí uchazečům o studium přípravný kurz s náplní odpovídající přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu MU.

V rámci kurzu si oživíte a doplníte znalosti z chemie, biologie a fyziky, na závěr kurzu budete moci absolvovat přijímací zkoušku nanečisto (ve zkráceném rozsahu) a budete tak lépe připraveni na přijímací zkoušku na Farmaceutickou fakultu MU.
Logo fakulty
Farmaceutická fakulta

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu (2022) - 3. běh

celkem 40 hodin
nyní nelze zakoupit
Jste tady poprvé?
Už máte vytvořený účet?
Přihlásit se do IS MU
Přihlašování probíhá od 10. 2. 2022 do 6. 3. 2022

Lektoři

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.
valentovam@pharm.muni.cz
PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.
gonect@pharm.muni.cz
MUDr. Marta Chalupová, Ph.D.
chalupovam@pharm.muni.cz
PharmDr. Jan Elbl, Ph.D.
elblj@pharm.muni.cz
doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.
kubinovar@pharm.muni.cz
MUDr. Mgr. Eva Šustrová
eva.opatrilova@muni.cz
MVDr. Jana Hložková, Ph.D.
hlozkovaj@pharm.muni.cz
PharmDr. Pavlína Marvanová, Ph.D.
marvanovap@pharm.muni.cz
RNDr. Eva Havránková, Ph.D.
havrankovae@pharm.muni.cz
Mgr. Aleš Kroutil
kroutila@pharm.muni.cz
Mgr. Sylvie Pavloková, Ph.D.
pavlokovas@pharm.muni.cz
doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.
muselikj@pharm.muni.cz
Mgr. Filip Kňažek
417830@mail.muni.cz