Course image

Kvalitní stabilizace trupu je základem pro většinu našeho pohybu a pomáhá předcházet mnoha bolestivým stavům a přetěžování pohybového systému. To platí jak pro pohyby běžného dne, tak pro sportovní trénink. Ve videolekcích se seznámíme s anatomií stěžejních oblastí z hlediska jejich funkce a naučíme se je zapojovat v praxi. Klademe důraz na cítění vlastního těla a možnosti vlastní kontroly provedení cviků.

Osvojíme si:
  • Aktivitu svalů bránice, břišní stěny a pánevního dna
  • Oporu o končetiny a stabilitu pletenců vzhledem k trupu
  • Přeneseme tyto znalosti do základních praktických cviků (výpad, výpon, dřep, klik, shyb).
Logo fakulty
Faculty of Sports Studies

Základy trupové stabilizace a opory končetin jako základ kvality pohybových stereotypů

https://is.muni.cz/ekurzy/TRUPSTAB Copy link to clipboard

1 lesson
1 hour total
250 Kč
Purchase course
Pokud už e-kurz studujete, přihlaste se do IS MU.

Lecturers

Mgr. Antonín Tomáš
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.
struhar@fsps.muni.cz

More about the e-course