Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2013 jaro2013
Složky
BEP401Zk Osoby a jejich právní postavení v evropském kontextu BEP401Zk
BEP601Zk Financování územních samospráv BEP601Zk
BEV201Zk Dějiny evropského právního myšlení BEV201Zk
BEV202Zk Evropské právní dějiny BEV202Zk
BEV203Zk Římské právo BEV203Zk
BEV401Zk Evropské právo a ústavní právo BEV401Zk
BEV403Zk Trestní právo v evropském prostředí BEV403Zk
BEV801Zk Právo mezinárodního obchodu BEV801Zk
BEV802K Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v ES BEV802K
BF401Zk Rozpočtové právo I - Státní finance BF401Zk
BF402Zk Rozpočtové právo II - Finance územních samosprávných celků BF402Zk
BF403K Daňové právo II - Důchodové daně BF403K
BF404Zk Měnové a devizové právo BF404Zk
BF601K Daňové právo IV - Nepřímé daně BF601K
BF602Zk Právo cenných papírů BF602Zk
BF603Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a finance II BF603Z
BI1000Z Bakalářská práce BI1000Z
BI201K Úvod do práva ICT I BI201K
BJ401Zk Občanské právo hmotné III BJ401Zk
BJ403Z Trestní právo cvičení I BJ403Z
BJ404Z Občanské právo - cvičení II BJ404Z
BJ405Z Administrativní a kancelářské práce u soudu II BJ405Z
BJ601Zk Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní BJ601Zk
BJ602K Správní soudnictví BJ602K
BM404Z Finance územní samosprávy seminář BM404Z
BM404Zk Finance územní samosprávy BM404Zk
BM601Z Základy práva životního prostředí - seminář BM601Z
BM601Zk Základy práva životního prostředí BM601Zk
BM604Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa II BM604Z
BN601Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právní vztahy k nemovitostem II BN601Z
BN605Z Pozemkové právo II - seminář BN605Z
BN605Zk Pozemkové právo II BN605Zk
BN606Z Katastr nemovitostí - seminář BN606Z
BN606Zk Katastr nemovitostí BN606Zk
BO405K Mezinárodní obchodní transakce I BO405K
BO407Zk Mezinárodní ekonomické právo BO407Zk
BO604Zk Mezinárodní ochrana práv duševního vlastnictví BO604Zk
BO605Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a mezinárodní obchod II BO605Z
BP405Z Právo obchodních společností - seminář BP405Z
BP601Zk Soutěžní právo BP601Zk
BP602Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a podnikání II BP602Z
BT406Zk Základy kriminalistiky BT406Zk
BT601Zk Základy kriminologie, penologie a soudní antropologie BT601Zk
BT602Zk Základy soudního lékařství BT602Zk
BT603K Základy soudní psychologie a soudní psychiatrie BT603K
BT605Z Diplomový seminář pro studenty oboru Teorie a praxe přípravného řízení trestního II BT605Z
BVD001K Vedení a práce v malém týmu BVD001K
BVD002K Evropská právní informatika BVD002K
BVV02Zk Finanční právo procesní BVV02Zk
BVV03K Kyberkriminalita BVV03K
BVV04Zk Mediální právo BVV04Zk
BVV07K Právo doménových jmen BVV07K
BVV08K Finanční právo BVV08K
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost BVV10K
BVV11K Evropské finanční právo BVV11K
BV201Zk Aktuální otázky mezinárodního systému BV201Zk
BV202Zk Dějiny trestního práva BV202Zk
BV203Zk Ekonomie BV203Zk
BV204Zk Management BV204Zk
BV401Zk Veřejné finance BV401Zk
BV402Zk Osobní management BV402Zk
BV601K Poplatkové právo BV601K
BV602K Finanční právo trestní BV602K
BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře BZ207Zk
BZ209K Právní informatika BZ209K
BZ210Zk Základy správního práva BZ210Zk
BZ401Z Správní právo procesní II seminář BZ401Z
BZ401Zk Správní právo procesní II BZ401Zk
BZ402K Správa daní seminář BZ402K
BZ402Zk Správa daní BZ402Zk
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I BZ403K
BZ404Zk Právní regulace vnějších ekonomických vztahů EU BZ404Zk
BZ405Zk Pracovní právo BZ405Zk
BZ406Zk Základy práva životního prostředí BZ406Zk
BZ407Z Trestní právo hmotné I BZ407Z
BZ408Z Trestní právo procesní I BZ408Z
BZ409Zk Právo obchodních společností BZ409Zk
CBB203Zk Ekonomie CBB203Zk
CBT404Z Trestní právo hmotné I CBT404Z
CBT405Z Trestní právo procesní I CBT405Z
CBT406Zk Základy kriminalistiky CBT406Zk
CBV404Z Finance územní samosprávy seminář CBV404Z
CBV404Zk Finance územní samosprávy CBV404Zk
CBZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře CBZ207Zk
CBZ209K Právní informatika CBZ209K
CBZ210Zk Základy správního práva CBZ210Zk
CBZ401Z Správní právo procesní II seminář CBZ401Z
CBZ401Zk Správní právo procesní II CBZ401Zk
CBZ402K Správa daní seminář CBZ402K
CBZ402Zk Správa daní CBZ402Zk
CBZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I CBZ403K
CBZ406Zk Základy práva životního prostředí CBZ406Zk
CMV001K Metodologie odůvodňování v právnické argumentaci (vybrané problémy) CMV001K
CMV201K Počítačové zpracování odborného textu CMV201K
CMV202K Rétorika CMV202K
CM201Z České a československé právní dějiny novověku - seminář CM201Z
CM201Zk České a československé právní dějiny novověku CM201Zk
CM203Z Římské právo II - seminář CM203Z
CM203Zk Římské právo II CM203Zk
CM204Zk Politologie CM204Zk
CM207Z Jazyk I.2 - němčina pro právníky CM207Z
CM213Z Ústavní právo I CM213Z
CM214Z Občanské právo I CM214Z
CM215Zk Úvod do evropského a mezinárodního práva CM215Zk
CM220K Praktikum z teorie práva CM220K
CM221K Právní informatika CM221K
CM222K Akademické psaní CM222K
CM404Z Pracovní právo I CM404Z
CM405Z Obchodní právo I CM405Z
CM406Zk Jazyk I. 4 - němčina pro právníky CM406Zk
CM410Z Občanské právo III - cvičení CM410Z
CM410Zk Občanské právo III CM410Zk
CM413Z Občanské právo procesní I CM413Z
CM415Z Ekonomické základy práva - seminář CM415Z
CM415Zk Ekonomické základy práva CM415Zk
CM416Z Filozofie pro právníky - seminář CM416Z
CM416Zk Filozofie pro právníky CM416Zk
CM417Z Dějiny právního myšlení - seminář CM417Z
CM417Zk Dějiny právního myšlení CM417Zk
CNP201Zk Činnost veřejné správy CNP201Zk
CNP202Zk Finanční správa CNP202Zk
CNP204Zk Organizace justice a soudní procesy CNP204Zk
CNP205Zk Odborný jazyk pro veřejnou správu (německý jazyk) CNP205Zk
CNV201K Správa kultury CNV201K
CNV202K Veřejné finance - ekonomické souvislosti CNV202K
CNV203K Mezinárodní a evropské hospodářské právo CNV203K
D2PVP07 Rodinné právo II D2PVP07
D4PVP07 Rodinné právo IV D4PVP07
D6PVP07 Rodinné právo VI D6PVP07
EL031 Dějiny - pracovní verze EL031
LA203Zk Veřejná politika v Evropském prostoru LA203Zk
MP1004Z Diplomový seminář II MP1004Z
MP201Z České a československé právní dějiny novověku - seminář MP201Z
MP201Zk České a československé právní dějiny novověku MP201Zk
MP203Z Římské právo II - seminář MP203Z
MP203Zk Římské právo II MP203Zk
MP204Zk Politologie MP204Zk
MP207Z Jazyk I.2. - němčina pro právníky MP207Z
MP213Z Ústavní právo I MP213Z
MP214Z Občanské právo I MP214Z
MP215Zk Úvod do evropského a mezinárodního práva MP215Zk
MP220K Praktikum z teorie práva MP220K
MP221K Právní informatika MP221K
MP222K Akademické psaní MP222K
MP404Z Pracovní právo I MP404Z
MP405Z Obchodní právo I MP405Z
MP406Zk Jazyk I.4. - němčina pro právníky MP406Zk
MP410Z Občanské právo III - cvičení MP410Z
MP410Zk Občanské právo III MP410Zk
MP413Z Občanské právo procesní I MP413Z
MP415Z Ekonomické základy práva - seminář MP415Z
MP415Zk Ekonomické základy práva MP415Zk
MP416Z Filozofie pro právníky - seminář MP416Z
MP416Zk Filozofie pro právníky MP416Zk
MP417Z Dějiny právního myšlení - seminář MP417Z
MP417Zk Dějiny právního myšlení MP417Zk
MP601Z Mezinárodní právo soukromé II - cvičení MP601Z
MP601Zk Mezinárodní právo soukromé II MP601Zk
MP604Z Obchodní právo III - seminář MP604Z
MP604Zk Obchodní právo III MP604Zk
MP605Z Trestní právo hmotné I MP605Z
MP606Z Správní právo I MP606Z
MP609Z Právo Evropské unie I MP609Z
MP611Z Právo Evropské unie I - výběrový dovednostní seminář MP611Z
MP801Z Právo sociálního zabezpečení - cvičení MP801Z
MP801Zk Právo sociálního zabezpečení MP801Zk
MP802Z Finanční právo II MP802Z
MP803Z Mezinárodní právo veřejné I MP803Z
MP804Z Trestní právo III - procesní - seminář MP804Z
MP804Zk Trestní právo III MP804Zk
MP805Z Právo životního prostředí I MP805Z
MP808Z Správní právo III - seminář MP808Z
MP808Zk Správní právo III MP808Zk
MVD002K Lidská práva v aplikační praxi MVD002K
MVD005K Exekuční právo – modelové řízení MVD005K
MVD006K Pracovněprávní vztahy v organizaci MVD006K
MVD010K Praktikum ze správní kontroly MVD010K
MVD012K Právní úkony v praxi (od smlouvy k soudnímu řízení) MVD012K
MVD019K Právo obchodních společností v praxi MVD019K
MVD020K Kreativita a kritické myšlení MVD020K
MVD021K Řízení před Ústavním soudem MVD021K
MVD022K Zvládání a řešení konfliktů MVD022K
MVD025K Metodologie právního myšlení MVD025K
MVD026K Praktické otázky vymáhání obchodního práva MVD026K
MVD028K International Public Law Moot Court II MVD028K
MVP001K Prezentační a kontraktační dovednosti MVP001K
MVV012468K Kritická právní teorie MVV012468K
MVV0368K European Law of Civil Procedure MVV0368K
MVV0568K European Private International Law MVV0568K
MVV0768K České a evropské zdravotnické právo MVV0768K
MVV104K Public Health Emergency Law: Domestic and International MVV104K
MVV108K Central and East European Moot Competition MVV108K
MVV109K Introduction to US Law MVV109K
MVV1168K International Law in International Tribunals and Domestic Courts MVV1168K
MVV119K Medical Law in Poland MVV119K
MVV120K Introduction to Common Law Criminal Concepts and Jurisprudence MVV120K
MVV123K Company Law Worldwide - Especially the Law of Private Businesses, Corporate Governance and Recent Scandals MVV123K
MVV125K The American Law of Secured Financing MVV125K
MVV1568K Law of Domain Names MVV1568K
MVV16468K Interpretace lidských práv MVV16468K
MVV1868K Lesní právo MVV1868K
MVV1968K Praxe mezinárodněprávní ochrany dětí MVV1968K
MVV2368K Energetické právo MVV2368K
MVV2568K Právo biotechnologií MVV2568K
MVV2768K Regulace finančních služeb online v Evropské unii MVV2768K
MVV2968K International ADR Moot MVV2968K
MVV31K Náboženství a víra v demokratickém právním státě MVV31K
MVV33K Právo a umění MVV33K
MVV34K Vybrané kapitoly z právních dějin meziválečného Československa MVV34K
MVV35K České právní dějiny a film – manipulace s lidmi a historií MVV35K
MVV36K Právní dějiny a film – manipulace s lidmi a historií MVV36K
MVV42K Studentská vědecká a odborná činnost MVV42K
MVV57902K Akvizice a financování společností v mezinárodním a národním prostředí MVV57902K
MVV68K VIS. ICA. Moot II MVV68K
MVV69K International and European Intellectual Property Law MVV69K
MVV93K Právní aspekty odborných textů MVV93K
MVV94K Řízení znalostí z pohledu práva MVV94K
MVV95K Publikace výsledků odborné a vědecké práce v režimu volných licencí MVV95K
MVV96K Projektový management MVV96K
MVV97K Právní ochrana výsledků pedagogické a vědecké práce MVV97K
MVV98K European Immigration and Asylum Law MVV98K
MVV99K International Humanitarian Law Moot Court MVV99K
MV201K Počítačové zpracování odborného textu MV201K
MV202K Rétorika MV202K
MV214Zk Latina pro právníky II - pro začátečníky MV214Zk
MV215Zk Latina pro právníky II - pro pokročilé MV215Zk
MV217K Právní dějiny mimoevropských zemí MV217K
MV218K Právní dějiny na území Slovenska MV218K
MV411K Ekopolitika MV411K
MV413K Jazyk II.2. - němčina pro právníky MV413K
MV420K Osobní management MV420K
MV601K Insolvenční právo MV601K
MV602K Ochrana veřejného zdraví MV602K
MV608K Právo obchodních společností MV608K
MV613Zk Jazyk II.4. - němčina pro právníky MV613Zk
MV618K Sociální dialog MV618K
MV620K Srovnávací politologie MV620K
MV704K Praktikum ze směnečného a šekového práva MV704K
MV801K Byt v soukromém a veřejném právu MV801K
MV802K Právo proti domácímu násilí MV802K
MV803K Zdravotní péče v systému zdravotního pojištění MV803K
MV807K Analýza judikatury Evropského soudního dvora ve vybraných problémech pracovního práva MV807K
MV816K Spolkové a nadační právo MV816K
MV817K Sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných MV817K
MV818K Soudobé mezinárodní vztahy MV818K
MV821K Bankovnictví MV821K
MV828K Světové hospodářské právo MV828K
MV833K Public Finance MV833K
MV834K Postavení a úloha advokacie v českých zemích MV834K
MV835K Veřejné finance MV835K
MV836K Szkoła Prawa Polskiego MV836K
MV840K Právní klinika uprchlického práva II MV840K
MV842K Platební styk MV842K
MV843K Mediální právo MV843K
MV845K Legal Protection of Competition II MV845K
MV846K Právo informačních a komunikačních technologií - veřejné MV846K
MV848K Ekonomická analýza obchodního práva MV848K
MV850K Aktuální problémy lidských práv MV850K
MV851K Evropské daňové právo MV851K
MV853K Právní klinika ombudsmanské praxe I MV853K
MV856K Finanční právo v soudní praxi MV856K
MV901K Právní klinika diskriminace a rovné zacházení II MV901K
NP201Zk Činnost veřejné správy NP201Zk
NP202Zk Finanční správa NP202Zk
NP203Zk Management veřejné správy NP203Zk
NP204Zk Organizace justice a soudní procesy NP204Zk
NP205Zk Odborný jazyk pro veřejnou správu (německý jazyk) NP205Zk
NP401Zk Právotvorba pro veřejnou správu NP401Zk
NP402Zk Veřejné zakázky a Public-Private Partnership NP402Zk
NP403Z Diplomový seminář II NP403Z
NVV02K Regulace finančních služeb online v Evropské unii NVV02K
NV11 Soukromé právo a civilní proces NV11
NV12 Právo sociálního zabezpečení NV12
NV13 Právo životního prostředí NV13
NV14 Trestní právo NV14
NV202K Veřejné finance – ekonomické souvislosti NV202K
NV203K Mezinárodní a evropské hospodářské právo NV203K
NV204K Správa kultury NV204K
NV401K Obchodní právo pro veřejnou správu NV401K
NV402K Trestní právo a výkon veřejné správy NV402K
NV403K Právní informatika ve veřejné správě NV403K
SOC001 Czech Constitutional Law and Political System SOC001
SOC026 Alternative Dispute Resolution and Commercial Arbitration (from the view of the Czech law) SOC026
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.