Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2014 jaro2014
Složky
BEP401Zk Osoby a jejich právní postavení v evropském kontextu BEP401Zk
BEP601Zk Financování územních samospráv BEP601Zk
BEV202Zk Evropské právní dějiny BEV202Zk
BEV401Zk Evropské právo a ústavní právo BEV401Zk
BEV403Zk Trestní právo v evropském prostředí BEV403Zk
BEV802K Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v ES BEV802K
BF405Zk Veřejné finance a fiskální právo BF405Zk
BF601K Daňové právo IV - Nepřímé daně BF601K
BF603Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a finance II BF603Z
BI1000Z Bakalářská práce BI1000Z
BI201K Úvod do práva ICT I BI201K
BJ402K Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky II BJ402K
BJ403Z Praktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky I BJ403Z
BJ404Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky II BJ404Z
BJ405Z Administrativní a kancelářské práce v justici II BJ405Z
BJ406Z Technika administrativy a korespondence II BJ406Z
BJ601Zk Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní BJ601Zk
BJ602K Správní soudnictví BJ602K
BM404Zk Finance územní samosprávy BM404Zk
BM405K Vybrané otázky správního procesu BM405K
BM406K Vybrané otázky veřejné správy a správního práva I BM406K
BM601Z Základy práva životního prostředí - seminář BM601Z
BM601Zk Základy práva životního prostředí BM601Zk
BM604Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa II BM604Z
BN601Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právní vztahy k nemovitostem II BN601Z
BN605Z Pozemkové právo II - seminář BN605Z
BN605Zk Pozemkové právo II BN605Zk
BN606Z Katastr nemovitostí - seminář BN606Z
BN606Zk Katastr nemovitostí BN606Zk
BO205Zk Odborná jazyková průprava II - angličtina BO205Zk
BO405K Mezinárodní obchodní transakce I BO405K
BO407Zk Mezinárodní ekonomické právo BO407Zk
BO604Zk Mezinárodní ochrana práv duševního vlastnictví BO604Zk
BO605Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a mezinárodní obchod II BO605Z
BP601Zk Soutěžní právo BP601Zk
BP602Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a podnikání II BP602Z
BT406Zk Základy kriminalistiky BT406Zk
BT601Zk Základy kriminologie, penologie a soudní antropologie BT601Zk
BT602Zk Základy soudního lékařství BT602Zk
BT603K Základy soudní psychologie a soudní psychiatrie BT603K
BT605Z Diplomový seminář pro studenty oboru Teorie a praxe přípravného řízení trestního II BT605Z
BVV02Zk Finanční právo procesní BVV02Zk
BVV03K Kyberkriminalita BVV03K
BVV04Zk Mediální právo BVV04Zk
BVV07K Právo doménových jmen BVV07K
BVV08K Finanční právo BVV08K
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost BVV10K
BVV11K Evropské finanční právo BVV11K
BV202Zk Dějiny trestního práva BV202Zk
BV203Zk Ekonomie BV203Zk
BV401Zk Veřejné finance BV401Zk
BV402Zk Osobní management BV402Zk
BV403Zk Sociální komunikace BV403Zk
BV601K Poplatkové právo BV601K
BV602K Finanční právo trestní BV602K
BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře BZ207Zk
BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I BZ208K
BZ209K Právní informatika BZ209K
BZ210Zk Základy správního práva BZ210Zk
BZ401Zk Základy správního práva procesního II BZ401Zk
BZ402Zk Daně a správa daní BZ402Zk
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I BZ403K
BZ404Zk Vnější ekonomické vztahy EU BZ404Zk
BZ405Zk Základy pracovního práva BZ405Zk
BZ406Zk Základy práva životního prostředí BZ406Zk
BZ407Z Základy trestního práva hmotného I BZ407Z
BZ408Z Základy trestního práva procesního I BZ408Z
BZ409Zk Právo obchodních společností BZ409Zk
BZ602K Právo mezinárodního obchodu BZ602K
CBB203Zk Ekonomie CBB203Zk
CBF405Zk Veřejné finance a fiskální právo CBF405Zk
CBO205Zk Odborná jazyková průprava II – angličtina CBO205Zk
CBO405K Mezinárodní obchodní transakce I CBO405K
CBO406Zk Vnější ekonomické vztahy EU CBO406Zk
CBO407Zk Mezinárodní ekonomické právo CBO407Zk
CBS405K Správa zaměstnanosti CBS405K
CBV404Zk Finance územní samosprávy CBV404Zk
CBV405K Vybrané otázky správního procesu CBV405K
CBV406K Vybrané otázky veřejné správy a správního práva I CBV406K
CBZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře CBZ207Zk
CBZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I CBZ208K
CBZ209K Právní informatika CBZ209K
CBZ210Zk Základy správního práva CBZ210Zk
CBZ401Zk Správní právo procesní II CBZ401Zk
CBZ402Zk Daně a správa daní CBZ402Zk
CBZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I CBZ403K
CBZ405Zk Základy pracovního práva CBZ405Zk
CBZ406Zk Základy práva životního prostředí CBZ406Zk
CMV201K Počítačové zpracování odborného textu CMV201K
CM201Z České a československé právní dějiny novověku - seminář CM201Z
CM201Zk České a československé právní dějiny novověku CM201Zk
CM203Z Římské právo II - seminář CM203Z
CM203Zk Římské právo II CM203Zk
CM204Zk Politologie CM204Zk
CM207Z Jazyk I.2 - němčina pro právníky CM207Z
CM213Z Ústavní právo I CM213Z
CM214Z Občanské právo I CM214Z
CM215Zk Úvod do evropského a mezinárodního práva CM215Zk
CM220K Praktikum z teorie práva CM220K
CM221K Právní informatika CM221K
CM222K Akademické psaní CM222K
CM404Z Pracovní právo I CM404Z
CM405Z Obchodní právo I CM405Z
CM406Zk Jazyk I. 4 - němčina pro právníky CM406Zk
CM410Z Občanské právo III - cvičení CM410Z
CM410Zk Občanské právo III CM410Zk
CM413Z Občanské právo procesní I CM413Z
CM415Z Ekonomické základy práva - seminář CM415Z
CM415Zk Ekonomické základy práva CM415Zk
CM416Z Filozofie pro právníky - seminář CM416Z
CM416Zk Filozofie pro právníky CM416Zk
CM417Z Dějiny právního myšlení - seminář CM417Z
CM417Zk Dějiny právního myšlení CM417Zk
CNP201Zk Činnost veřejné správy CNP201Zk
CNP202Zk Finanční správa CNP202Zk
CNP203Zk Management veřejné správy CNP203Zk
CNP204Zk Organizace justice a soudní procesy CNP204Zk
CNV201K Správa kultury CNV201K
CNV202K Veřejné finance - ekonomické souvislosti CNV202K
CNV203K Mezinárodní a evropské hospodářské právo CNV203K
DISP02 Plnění individuálního studijního plánu DISP02
DPVP22 Právo duševního vlastnictví ve vědě a výzkumu pro neprávníky DPVP22
D2OBC03 Občanské právo procesní II D2OBC03
D2OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) II D2OBP07
D2PVP07 Rodinné právo II D2PVP07
D2PVP08 Právo duševního vlastnictví II D2PVP08
D2SVZ07 Občanské právo hmotné II D2SVZ07
D4OBC02 Občanské právo hmotné IV D4OBC02
D4OBC03 Občanské právo procesní IV D4OBC03
D4OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) IV D4OBP07
D4PVP07 Rodinné právo IV D4PVP07
D4PVP08 Právo duševního vlastnictví IV D4PVP08
D4SVZ13 Občanské právo procesní I D4SVZ13
D6OBC02 Občanské právo hmotné VI D6OBC02
D6OBC03 Občanské právo procesní VI D6OBC03
D6OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) VI D6OBP07
D6PVP07 Rodinné právo VI D6PVP07
D6PVP08 Právo duševního vlastnictví VI D6PVP08
D6SVZ13 Občanské právo procesní III D6SVZ13
EL033 Předstátnicová výuka - občanské právo EL033
EL034 Předstátnicová výuka - obchodní právo EL034
LA103Zk Právní kompetence pro veřejnou správu I LA103Zk
MP201Z České a československé právní dějiny novověku - seminář MP201Z
MP201Zk České a československé právní dějiny novověku MP201Zk
MP203Z Římské právo II - seminář MP203Z
MP203Zk Římské právo II MP203Zk
MP204Zk Politologie MP204Zk
MP207Z Jazyk I.2. - němčina pro právníky MP207Z
MP208Z Jazyk I.2. - francouzština pro právníky MP208Z
MP213Z Ústavní právo I MP213Z
MP214Z Občanské právo I MP214Z
MP215Zk Úvod do evropského a mezinárodního práva MP215Zk
MP220K Praktikum z teorie práva MP220K
MP221K Právní informatika MP221K
MP222K Akademické psaní MP222K
MP223Z Jazyk I.2. - španělština pro právníky MP223Z
MP404Z Pracovní právo I MP404Z
MP405Z Obchodní právo I MP405Z
MP406Zk Jazyk I.4. - němčina pro právníky MP406Zk
MP407Zk Jazyk I.4. - francouzština pro právníky MP407Zk
MP410Z Občanské právo III - cvičení MP410Z
MP410Zk Občanské právo III MP410Zk
MP413Z Občanské právo procesní I MP413Z
MP415Z Ekonomické základy práva - seminář MP415Z
MP415Zk Ekonomické základy práva MP415Zk
MP416Z Filozofie pro právníky - seminář MP416Z
MP416Zk Filozofie pro právníky MP416Zk
MP417Z Dějiny právního myšlení - seminář MP417Z
MP417Zk Dějiny právního myšlení MP417Zk
MP418Zk Jazyk I.4. - španělština pro právníky MP418Zk
MP57902K Evropské a mezinárodní PIS MP57902K
MP601Z Mezinárodní právo soukromé II - cvičení MP601Z
MP601Zk Mezinárodní právo soukromé II MP601Zk
MP604Z Obchodní právo III - seminář MP604Z
MP604Zk Obchodní právo III MP604Zk
MP609Z Právo Evropské unie I MP609Z
MP611Z Právo Evropské unie I - výběrový dovednostní seminář MP611Z
MP614Z Exekuční a insolvenční právo - seminář MP614Z
MP614Zk Exekuční a insolvenční právo MP614Zk
MP801Z Právo sociálního zabezpečení - cvičení MP801Z
MP801Zk Právo sociálního zabezpečení MP801Zk
MP802Z Finanční právo II MP802Z
MP803Z Mezinárodní právo veřejné I MP803Z
MP804Z Trestní právo III - procesní - seminář MP804Z
MP804Zk Trestní právo III MP804Zk
MP808Z Správní právo III - seminář MP808Z
MP808Zk Správní právo III MP808Zk
MVD001K Transakční praxe v mezinárodní advokátní kanceláři MVD001K
MVD005K Exekuční právo – modelové řízení MVD005K
MVD010K Praktikum ze správní kontroly MVD010K
MVD011K Právní ochrana designu MVD011K
MVD012K Právní úkony v praxi (od smlouvy k soudnímu řízení) MVD012K
MVD015K Profesní role a profesní etika MVD015K
MVD021K Řízení před Ústavním soudem MVD021K
MVD022K Zvládání a řešení konfliktů MVD022K
MVD024K Pozemní komunikace a právo MVD024K
MVD025K Metodologie právního myšlení MVD025K
MVD026K Praktické otázky vymáhání obchodního práva MVD026K
MVD028K International Public Law Moot Court II MVD028K
MVD030K Klinika exekutorského práva MVD030K
MVP001K Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb MVP001K
MVP002K Klinika zdravotnického práva MVP002K
MVV012468K Kritická právní teorie MVV012468K
MVV0768K České a evropské zdravotnické právo MVV0768K
MVV104K Public Health Emergency Law: Domestic and International MVV104K
MVV109K Introduction to US Law MVV109K
MVV110K Mitteleuropäische Rechts- und Verfassungsgeschichte im 19. / 20. Jahrhundert (Schwerpunkt Österreich) MVV110K
MVV1168K International Law in International Tribunals and Domestic Courts MVV1168K
MVV122K Freedom of Speech and New Technology MVV122K
MVV138K EU Enlargement Process, Case of Western Balkan Countries and Republic of Macedonia MVV138K
MVV139K Zimní škola práva duševního vlastnictví MVV139K
MVV140K Protection of Competition Law MVV140K
MVV142K U.S. Business Law MVV142K
MVV143K Patent Law: Theory and Practice MVV143K
MVV144K Judicial Law-making in the EU MVV144K
MVV145K The Future of Law in Digital Times MVV145K
MVV1568K Law of Domain Names MVV1568K
MVV16468K Interpretace lidských práv MVV16468K
MVV1868K Lesní právo MVV1868K
MVV1968K Praxe mezinárodněprávní ochrany dětí MVV1968K
MVV2168K Výkon soudních rozhodnutí na území ČR MVV2168K
MVV2368K Energetické právo MVV2368K
MVV2568K Právo biotechnologií MVV2568K
MVV2768K Regulace finančních služeb online v Evropské unii MVV2768K
MVV2868K Srovnávací ústavní soudnictví – institucionální pohled MVV2868K
MVV33K Právo a umění MVV33K
MVV34K Vybrané kapitoly z právních dějin meziválečného Československa MVV34K
MVV35K České právní dějiny a film – manipulace s lidmi a historií MVV35K
MVV36K Právní dějiny a film – manipulace s lidmi a historií MVV36K
MVV42K Studentská vědecká a odborná činnost MVV42K
MVV57904K Ekonomická analýza práva MVV57904K
MVV60K Media Law MVV60K
MVV69K International and European Intellectual Property Law MVV69K
MVV94K Řízení znalostí z pohledu práva MVV94K
MVV95K Publikace výsledků odborné a vědecké práce v režimu volných licencí MVV95K
MV201K Počítačové zpracování odborného textu MV201K
MV205K Logika pro právníky MV205K
MV214Zk Latina pro právníky II - pro začátečníky MV214Zk
MV215Zk Latina pro právníky II - pro pokročilé MV215Zk
MV217K Právní dějiny mimoevropských zemí MV217K
MV218K Právní dějiny na území Slovenska MV218K
MV401K Psychologie pro právníky MV401K
MV411K Ekopolitika MV411K
MV413K Jazyk II.2. - němčina pro právníky MV413K
MV418K Jazyk II.2. - francouzština pro právníky MV418K
MV420K Osobní management MV420K
MV602K Ochrana veřejného zdraví MV602K
MV603Zk Jazyk II.4. – španělština pro právníky MV603Zk
MV608K Právo obchodních společností MV608K
MV613Zk Jazyk II.4. - němčina pro právníky MV613Zk
MV616Zk Jazyk II.4. - francouzština pro právníky MV616Zk
MV617K Vergleich des deutschen und schweizerischen Verfahrensrechts MV617K
MV618K Sociální dialog MV618K
MV620K Srovnávací politologie MV620K
MV704K Praktikum ze směnečného a šekového práva MV704K
MV801K Byt v soukromém a veřejném právu MV801K
MV802K Právo proti domácímu násilí MV802K
MV817K Sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných MV817K
MV821K Bankovnictví MV821K
MV828K Světové hospodářské právo MV828K
MV833K Public Finance MV833K
MV834K Postavení a úloha advokacie v českých zemích MV834K
MV835K Veřejné finance MV835K
MV836K Szkoła Prawa Polskiego MV836K
MV840K Právní klinika uprchlického práva II MV840K
MV842K Platební styk MV842K
MV845K Legal Protection of Competition II MV845K
MV846K Právo informačních a komunikačních technologií - veřejné MV846K
MV848K Ekonomická analýza obchodního práva MV848K
MV849K Zemědělské právo MV849K
MV850K Aktuální problémy lidských práv MV850K
MV851K Evropské daňové právo MV851K
MV853K Právní klinika ombudsmanské praxe I MV853K
MV855K Mezinárodní smlouva v mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu MV855K
MV856K Finanční právo v soudní praxi MV856K
MV857K Arbitration Moot Court Based on the DCFR MV857K
MV858K Evropské správní právo MV858K
MV859K Local Government Finance MV859K
MV901K Právní klinika diskriminace a rovné zacházení II MV901K
NP201Zk Činnost veřejné správy NP201Zk
NP202Zk Finanční správa NP202Zk
NP203Zk Management veřejné správy NP203Zk
NP204Zk Organizace justice a soudní procesy NP204Zk
NP401Zk Právotvorba pro veřejnou správu NP401Zk
NP402Zk Veřejné zakázky a Public-Private Partnership NP402Zk
NP403Z Diplomový seminář II NP403Z
NVV02K Regulace finančních služeb online v Evropské unii NVV02K
NV201K Správní trestání NV201K
NV202K Veřejné finance – ekonomické souvislosti NV202K
NV203K Mezinárodní a evropské hospodářské právo NV203K
NV204K Správa kultury NV204K
NV205K Právní informatika ve veřejné správě NV205K
NV401K Obchodní právo pro veřejnou správu NV401K
NV402K Trestní právo a výkon veřejné správy NV402K
SOC003 Public Administration in the Czech Republic SOC003
SOC032 International Criminal Law SOC032
SOC042 Constitutional Adjudication – Morphology, Genealogy and Legitimacy SOC042
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.