Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2009 podzim2009
Složky
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií BSS101
BSS102 Dějiny strategie a strategického myšlení BSS102
BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika BSS105
BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století BSS107
BSS150 Terorismus BSS150
BSS151 Zbrojní politika BSS151
BSS152 Kybernetická válka BSS152
BSS154 Úvod do činnosti zpravodajských služeb BSS154
BSS166 Kriminální politika BSS166
BSS168 Rizikové subkultury mládeže BSS168
BSS169 Etnické konflikty I. BSS169
BSS170 Human Security BSS170
BSS175 Bezpečnost v mezinárodněprávním kontextu BSS175
BSS190 Politický extremismus a radikalismus v ČR BSS190
BSS401 Conceptualization of security BSS401
BSS402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky BSS402
BSS403 Comparative Analysis of Security Policy BSS403
BSS406 Strategické modely a plánování v bezpečnostní oblasti BSS406
BSS407 Bezpečnostní praxe BSS407
BSS450 Militantní demokracie BSS450
BSS451 Konceptualizace terorismu BSS451
BSS452 Využití informačních technologií ve výzkumu bezpečnosti a strategie BSS452
BSS454 Kolektivní násilí BSS454
BSS457 Regionalization of Security BSS457
BSS460 Propaganda BSS460
ENS101 Přehled environmentálních rizik ENS101
ENS106 Ekologická ekonomie ENS106
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EUP407 European Union in European Politics since 1989 EUP407
EUP411 Making and Breaking of Central Europe EUP411
EUP420 Crisis Management Operations EUP420
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy EVS101
EVS102 Komparace evropských politických systémů EVS102
EVS103 Rozšiřování ES/EU EVS103
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná identita EVS110
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky EVS126
EVS134 Úvod do studia lidských práv EVS134
EVS401 Politický systém EU EVS401
EVS402 Evropeizace politických systémů EVS402
EVS412 Ústavní revize EU EVS412
EVS418 Euroamerické vztahy a proces rozšiřování EU EVS418
EVS800 Moderní politické dějiny Evropy EVS800
EVS806 Rozšiřování ES/EU EVS806
EVS807 SZBP EVS807
EVS808 Financování a strukturální politika EU EVS808
HEN445 Ekonomie a životní prostředí II HEN445
HMV401 Dějiny mezinárodních vztahů HMV401
HMV412 Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století HMV412
MVZ104 Česká zahraniční politika MVZ104
MVZ401 Mezinárodní politická ekonomie MVZ401
MVZ402 Geopolitika: teorie a případové studie MVZ402
MVZ412 Spojené státy a nová Evropa MVZ412
MVZ413 Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století MVZ413
MVZ442 Energetická bezpečnost EU a USA MVZ442
MVZ803 Teorie mezinárodních vztahů MVZ803
MVZ807 Úvod do bezpečnostní politiky MVZ807
MVZ808 Geopolitika MVZ808
POL013 Teorie politických systémů POL013
POL023 Soudobý politologický výzkum bezpečnosti POL023
POL024 Teorie politické mobilizace a sociálních hnutí POL024
POL102 Systémy politických stran POL102
POL104 Úvod do politologie POL104
POL180 Politická filozofie POL180
POL181 Metodologie politologie POL181
POL183 Veřejná správa POL183
POL185 Volební systémy POL185
POL188 Komunismus v ČR POL188
POL196 Základy politologie pro nepolitology POL196
POL209 Politická a sociální hnutí POL209
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) POL234
POL235 Francouzská politika a politické strany POL235
POL242 Tradice moderního politického myšlení POL242
POL256 Teorie politického marketingu POL256
POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu POL284
POL287 Koncepty v politické filosofii POL287
POL291 Křesťanství a politika POL291
POL292 Management veřejné sféry POL292
POL294 Workshop: Výzkum v politických vědách POL294
POL297 Základy politické modernity POL297
POL401 Politické strany a stranické systémy POL401
POL402 Analýza české politiky POL402
POL417 Tradice české politiky POL417
POL485 Volební systémy a volby POL485
POL492 The History of US Presidential Elections POL492
POL493 Dějiny české politiky po roce 1989 POL493
POL497 Praxe zájmové politiky POL497
POL498 Rozhodování ve veřejné sféře POL498
POL501 Nedemokratické režimy POL501
POL502 Teorie demokratizace POL502
POL503 Občanská společnost a politický protest POL503
POL505 Marketing politických kampaní POL505
POL550 Praktické politické public relations POL550
POL701 Úvod do politologie POL701
POL702 Dějiny politických idejí POL702
POL705 Politický systém ČR I. POL705
POL706 Teorie demokracie POL706
POL708 Politické systémy demokratických zemí I. POL708
POL710 Sociálně politické doktríny POL710
POL711 Systémy politických stran I. POL711
POL714 Politické systémy zemí východní Evropy a Balkánu POL714
POL727 Úvod do problematiky psaní odborného textu POL727
POL729 Bezpečnostní management POL729
POL730 Volby a volební systémy POL730
POL747 Politický marketing POL747
PST405 Výzkum v psychoterapii PST405
PSY251 Aplikovaná psychologie osobnosti PSY251
PSY405 Sociálně psychologické a vývojové teorie PSY405
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
SOC105 Klasické sociologické teorie SOC105
SOC108 Statistická analýza dat SOC108
SOC163 Consumption, cities and post-socialist urban development SOC163
SOC188 Město: místo, prostor, společnost SOC188
SOC206 Seminář k bakalářské práci (Mareš) SOC206
SOC412 Sociologie antisemitismu SOC412
SOC422 Modernizace, sekularizace a sociální integrace SOC422
SOC431 Kvalitativní sociologický výzkum SOC431
SOC476 Seminář k diplomové práci (Mareš) SOC476
SOC497 Projekt k diplomové práci (Mareš) SOC497
SOC551 Město v sociologii 20. století SOC551
SOC554 Příprava a management kvalitativních dat SOC554
SOC702 Vybrané texty ze současné sociologie SOC702
SOC704 Četba klasiků SOC704
SOC705 Klasické sociologické teorie SOC705
SOC706 Metodologie sociálních věd SOC706
SOC708 Statistická analýza dat SOC708
SOC715 Stárnutí a generační vztahy v rodině SOC715
SOC716 Sociologie města SOC716
SOC720 Sociální problémy ČR očima expertů SOC720
SOC751 Výběrová šetření v sociologii SOC751
SOC806 Seminář k bakalářské práci (komb.) (Mareš) SOC806
SOC913 Metodologický seminář SOC913
SPP128 Základy psychologie pro SPSP SPP128
SPP132 Aplikovaná metodologie pro tvorbu veřejných programů SPP132
SPP146 Sociální práce s lidmi s psychózou SPP146
SPP204 Politika sociálních služeb SPP204
SPP405 Evaluační výzkum SPP405
SPP419 Současné problémy sociální politiky SPP419
SPP453 Social, Political and Welfare Values SPP453
SPP501 Teorie pracovního trhu SPP501
SPP702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP702
SPP703 Teorie a metody sociální práce SPP703
SPP713 Sociální deviace pro SPSP SPP713
SPP814 Sociální práce s mládeží SPP814
SPP817 Současné problémy sociální politiky SPP817
ZUR105 Úvod do žurnalistiky ZUR105
ZUR106 Úvod do digitálních médií ZUR106
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích ZUR108
ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků ZUR110
ZUR135 Metody a techniky výzkumu médií ZUR135
ZUR141 Informační technologie a komunikace ZUR141
ZUR160 Vizuální komunikace v dějinách ZUR160
ZUR161 Seminář k bakalářské práci I ZUR161
ZUR203 Současný český jazyk (vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR203
ZUR204 Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna) ZUR204
ZUR205 Stylistika - zpravodajské žánry (dílna) ZUR205
ZUR215 Interview (dílna) ZUR215
ZUR285 Dějiny televizního vysílání v ČR a ve světě ZUR285
ZUR289 Televizní zpravodajství ZUR289
ZUR290 Sportovní žurnalistika ZUR290
ZUR293 Management a marketing multimédií ZUR293
ZUR315 Němčina pro žurnalisty I. - začátečníci ZUR315
ZUR316 Němčina pro žurnalisty 3. - pokročilí ZUR316
ZUR330 Němčina pro žurnalisty 2. - mírně pokročilí ZUR330
ZUR331 Němčina pro žurnalisty 4. - práce s novinovým textem ZUR331
ZUR333 Fotografie, sociologie a populární kultura ZUR333
ZUR346 Radio Management ZUR346
ZUR348 Novinář, globální problémy a rozvojová spolupráce ZUR348
ZUR357 Statistická analýza dat ZUR357
ZUR359 Metody a techniky výzkumu médií ZUR359
ZUR362 Televizní magazín (dílna) ZUR362
ZUR365 Redakční systémy a webové aplikace ZUR365
ZUR367 Audio a video ZUR367
ZUR368 On-line žurnalistika ZUR368
ZUR369 Podcasting (audio žurnalistika) ZUR369
ZUR370 Internet Radio ZUR370
ZUR373 History of and Trends in U.S. Media Culture ZUR373
ZUR404 Etika a média ZUR404
ZUR410 TMK: Historické proměny výzkumu mediálních účinků ZUR410
ZUR441 Seminář k diplomové práci I ZUR441
ZUR442 Seminář k diplomové práci II ZUR442
ZUR544 Novinář Karel Čapek ZUR544
ZUR554 Komunikační management ZUR554
ZUR565 Statistická analýza dat ZUR565
ZUR569 Rhetorical Analysis of Media Interventions ZUR569
ZUR570 Intercultural Communication ZUR570
ZUR706 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR706
ZUR708 Publicistické žánry ZUR708
ZUR710 Stylistika (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR710
ZUR714 Žurnalistická etika ZUR714
ZUR718 Management a marketing médií ZUR718
ZUR721 Seminář k bakalářské práci I ZUR721
ZUR722 Seminář k bakalářské práci II ZUR722
ZUR768 Management a marketing médií ZUR768
ZUR769 Současná vizuální kultura ZUR769
ZUR771 Seminář k bakalářské práci I ZUR771
ZUR772 Seminář k bakalářské práci II ZUR772
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.