Měď, stříbro, zlato

Prvky 11. skupiny jsou podle svého tradičního způsobu použití označovány jako mincovní kovy. Zlata a stříbra, které se nacházejí v elementární formě v přírodě, se jako platidel používalo již před 6000 lety. Zlato se od pradávna zpracovávalo tepáním na ozdoby a současně bylo vždy symbolem bohatství a moci. Měď je známa již 7000 let a před 5000 lety, kdy byla poznána její schopnost tvořit s cínem tvrdé bronzy, začala v lidských dějinách doba bronzová. Název mědi (cuprum) a její symbol (Cu) je odvozen od ostrova Kypru (Cyprium), kde Římané poprvé kovovou měď získali. Chemické symboly stříbra (Ag) a zlata (Au) jsou odvozeny z latinských slov argentum a aurum.

Obrazek GIF klasicky