Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Hlaváček jarní (Adonis vernalis L.)

Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité

1-2 BD 1-2

Geoelement: ponticko-submediteránní

Areál: submediteránní - temperátní s kontinentální tendencí

Vytrvalá bylina dorůstající výšky 10–40 cm. Listy jen lodyžní, peřeně členěné, lístky čárkovité, do 1 mm široké. Květy jsou velké (až 8 cm v průměru), zlatožluté. Kvete od dubna do května. Plodem je nažka.

Foto: P. Veselý

Foto: P. Veselý

Ekologie: Roste v nejteplejších oblastech ČR. Stanovištěm jsou výslunné stepních stráně, teplomilné doubravy, kamenité svahy, okraje křovin.

Rozšíření: Areál zaujímá východní Evropu a západní Sibiř. Reliktně zasahuje i do panonské oblasti střední Evropy.

Hlaváček jarní patří k silně ohroženým druhům cévnatých rostlin ČR (C2).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz