Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria L.)

Čeleď: Apiaceae - miříkovité

(1-)3-5(7) BC 3

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – boreální s oceánickou tendencí

Vytrvalá bylina až 100 cm vysoká. Lodyha dutá, hranatá a jemně rýhovaná, v horní části chudě větvená. První listy jsou někdy celistvé, nebo jen jednoduše trojčetné, dolní jsou řapíkaté, přičemž řapík bývá až 40 cm dlouhý. Čepel listů v obrysu široce trojúhelníkovitá, jindy 2krát trojčetná, po okrajích ostře pilovitá. Horní lodyžní listy mají nafouklou listovou pochvu. Květenstvím je okolík průměrně 8–9 cm velký, který se skládá z menších okolíčků. Výrazně dvoulaločné květy jsou až 3 mm velké, s bílými korunními lístky. Kvete od května do srpna.

Ekologie: Preferuje polostinná stanoviště se slabě kyselou až alkalickou půdní reakcí. Roste především na dusíkem bohatých vlhkých půdách. Nejčastěji osidluje břehy potoků, řek, vlhčí křoviny a příkopy. Roste na lesních pasekách, ve stinných a vlhčích okrajích lesa. Dále se vyskytuje v sadech, zahradách a na dalších ruderalizovaných místech. Bršlice kozí noha je diagnostickým druhem řádu Lamio albi – Chenopodietalia boni-henrici.

Rozšíření: Evropsko-západoasijský druh, rozšířený hlavně v submeridionálním a temperátním pásu. V Evropě se vyskytuje od Velké Británie po Ural, chybí ve většině Středozemí a z větší části na severu Skandinávie. Druhotně roste v Severní Americe. V ČR hojný druh s těžištěm rozšíření od 3. dubobukového do 5. jedlobukového vegetačního stupně. Méně častý je v suchých nížinách. Ve vyšších polohách roste spíše v blízkosti vodních toků a na antropicky ovlivněných stanovištích.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (1997): Květena ČR V. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz