Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Sasanka hajní (Anemone nemorosa L.)

Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité

(2-)3-4(-6) B-BC 3-4

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – boreální s oceánickou tendencí

Vytrvalá bylina s rovným plazivým oddenkem, 8–25 cm vysoká, často jen s jedním přízemním listem. Řapík dlouhý 1–2 cm, čepel listu 3–5-ti četná. Květ je bílý. Kvete od března do května. Druh je poměrně variabilní, rozdíly se projevují ve tvaru a členění listů i listenů, v počtu okvětních lístků i v jejich zbarvení.

Ekologie: Jarní efeméra - vykvétá v časném jarním aspektu před olistěním stromů. Preferuje hlubší humózní živné a vlhčí půdy. Roste v listnatých a smíšených lesích a křovinách převážně od 2. buko-dubového do 4. bukového vegetačního stupně, zasahuje však i výše. Indikátor živných vlhčích půd listnatých lesů nižších poloh.

Rozšíření: Je rozšířena téměř v celé Evropě, mimo nejjižnější části, na východě až po střední Povolží. U nás je hojná především v nižších polohách (kromě 1. dubového vegetačního stupně).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Mapa převzata z: Atlas Florae Europaeae 1999

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://www.luomus.fi/english/botany/afe/index.htm