Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides L.)

Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité

(1)2-7 C 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina dorůstající výšky 15 až 25 cm s hnědým a šupinatým oddenkem. Lodyha je přímá. Přízemní listy řapíkaté, v horní čtvrtině stonku s trojčetným přeslenem přisedlých listenů. Květy jsou žluté obvykle s pěti okvětními lístky. Druh je poměrně variabilní.

Ekologie: Jarní efeméra. Vyskytuje se v listnatých lesích, na březích řek a potoků, vyhledává slunná až polostinná stanoviště.

Rozšíření: Souvislý areál druhu se rozkládá od Pyrenejí až po jižní Ural a Kavkaz a od jižní Skandinávie po jihovýchodní Evropu. U nás roste především v teplejších oblastech avšak vzácně zasahuje i do hor.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Mapa převzata z: Atlas Florae Europaeae 1999

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://www.luomus.fi/english/botany/afe/index.htm