Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius L.)

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

1-5(7) B 3

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní - temperátní s oceánickou tendencí

Vysoká rozvolněně trsnatá tráva dorůstající až 150 cm výšky. Stébla jsou hladká s výrazně širšími kolénky, listy nasedají dlouhou pochvou, jazýček je uťatý, maximálně 3 mm dlouhý. Listy jsou dlouhé až 40 cm, lysé nebo chlupaté, na líci jemně podélně rýhované, široké až 1 cm. Květenstvím je užší  až 25 cm dlouhá lata. Klásky jsou velké, až 10 mm dlouhé, 2květé, s výrazně dlouhou osinou, plevy jsou žilnaté, spodní s 1 žilkou, horní s 3 žilkami. Kvete od června do července.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/ autor Sten Porse.

Foto: D. Michalcová

Ekologie: Běžný luční druh. Preferuje sušší a živnější stanoviště.

Rozšíření: Areál se rozkládá především v Evropě, dále v severní Africe a na východním pobřeží Severní  Ameriky. U nás hojný od nížin až po hory.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://commons.wikimedia.org/wiki/Arrhenatherum_elatius