Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Udatna lesní (Aruncus vulgaris Rafin)

Čeleď: Rosaceae - růžovoté

(4)5-7 BC 3

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina dorůstající výšky 50–200 cm. Dvoudomá, samčí rostliny mají květy bílé až běložluté, samičí bělozelené. Listy jsou 2–3krát zpeřené, lístky vejčité, 2krát ostře pilovité. Kvete od května do července. Plodem je měchýřek.

Ekologie: Druh je typický pro suťové lesy, rokle. Roste také na stinných skalách i v pobřežních nivách. Vyskytuje se především ve vyšších polohách.

Rozšíření: Cirkumpolárně rozšíření druh. U nás roste roztroušeně po celém území. Těžiště rozšíření má v 5.-7. vegetačním stupni.

Udatna lesní patří ke vzácnějším druhům naší květeny, kterým je nutno věnovat další pozornost (C4).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (1995): Květena ČR IV. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz