Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Blatouch bahenní (Caltha palustris L.)

Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité

1-6(9) B~ 5

Geoelement: subboreální

Areál: submediteránní – arkticko-alpínský, cirkumpolární

Vytrvalá bylina s vystoupavými až poléhavými větvenými lodyhami. Bývá i přes 50 cm vysoká. Listy jsou lesklé, tmavozelené, široce srdčité. Květy jsou jednotlivé, pětičetné, žlutě zbarvené. Kvete od dubna do června.

U nás se rozlišují 4 subspecie s určitou fytogeografickou vazbou, ale přesné určení je značně obtížné.

Ekologie: Roste na vlhkých až mokrých stanovištích - na vlhkých loukách, prameništích, mokřadech, podél vodních toků a v lužních lesích.

Rozšíření: Druh je rozšířen po celé Evropě. Vzácnější je na jihu. Dále roste v Asii mimo tropické pásmo a v Severní Americe. U nás je hojný od nížin až po hory.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Mapa převzata z: Atlas Florae Europaeae 1999

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://www.luomus.fi/english/botany/afe/index.htm