Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Ostřice třeslicovitá (Carex brizoides L.)

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

1-6(7) AB 4

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Ostřice vytvářející živě zelené poléhavé porosty. Listy jsou úzké cca 2–2,5 mm. Lodyha je 3hranná ohnutá a poléhavá.Květy jsou bělavé až žlutavé. V horní polovině klasu jsou květy samičí, v dolní samčí. Kvete od května do června.

Ekologie: Roste na vlhkých stanovištích v lesích, v olšinách na březích potoků. Tvoří rozsáhlé porosty.

Rozšíření: Druh s eurasijským rozšířením. U nás se vyskytuje poměrně hojně především ve středních a vyšších polohách, v Hercynské podprovincii více.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz